Our Team

Specjalista do spraw Kadr i Płac

Praca: Specjalista do spraw Kadr i Płac

Ogłoszenie numer: 7081032, z dnia 2022-06-15

Klient portalu Praca.pl

Firma o profilu produkcyjnym

Specjalista do spraw Kadr i Płac

Miejsce pracy: Szprotawa

 

Opis stanowiska

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:  

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników z tyt. umowy o pracę, dzieło lub zlecenia
 • kontrola ważności okresowych badań lekarskich
 • kontrola ważności szkoleń w zakresie BHP i ppoż.
 • współpraca z Urzędem Pracy
 • tworzenie bazy danych osobowych pracowników w programie kadrowym
 • ewidencjonowanie zwolnień lekarskich pracowników
 • ewidencja urlopów pracowniczych oraz ustalanie prawa pracowników do urlopów okolicznościowych, macierzyńskich, wychowawczych
 • wystawianie i wydawanie pracownikom zaświadczeń o zatrudnieniu oraz wysokości uzyskanych wynagrodzeń
 • pilnowanie terminów warunków pracy
 • współpraca z biurem zewnętrznym C.O.P. (sporządzanie i przesyłanie wszelkich dokumentów do ustalenia płac w powiązanych firmach)
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS
 • współpraca z innymi działami w zakresie rekrutacji pracowników na wakujące stanowiska ( zbieranie zgłoszeń o wakatach, zgłaszanie wolnych miejsc do Urzędu Pracy, redagowanie i zamieszczanie ofert pracy w lokalnych mediach, współuczestnictwo w procesie rekrutacji)
 • kompleksowa obsługa w zakresie szkoleń pracowniczych
 • obsługa programu do ewidencjonowania obecności pracowników (UNIS)

 Prowadzenie dokumentacji związanej z ZUS, w tym:

 • praca z programem Płatnik i PC Biznes
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników oraz ich rodzin z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą programu Płatnik i Płatnik przekaz elektroniczny
 • odnawianie klucza prywatnego i certyfikatów do programu Płatnik
 • sporządzanie i wysyłanie pocztą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA oraz raportów imiennych w terminie obowiązującym do 15-go dnia każdego miesiąca
 • sporządzanie i dostarczanie pracownikom raportów imiennych (IMIR)
 • w miarę potrzeby wysyłanie do ZUS-u prośby o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami na ubezpieczenia
 • informowanie ZUS w obowiązujących terminach o przeprowadzeniu bądź braku przeprowadzenia kontroli zwolnień lekarskich

Prowadzenie obsługi płacowej pracowników, w tym:

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac z uwzględnieniem zwolnień lekarskich, nadgodzin, premii, ekwiwalentów oraz potrąceń pracowniczych
 • naliczanie podatku od osób fizycznych i odprowadzanie go w obowiązującym terminie do Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracownika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT 11) i przekazywanie w obowiązujących terminach pracownikowi oraz Urzędowi Skarbowemu
 • rozliczanie delegacji służbowych pracowników
 • naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych
 • prowadzenie kart ewidencji obecności oraz rocznych wynagrodzeń pracowników
 • obsługa pracowniczego programu kapitałowego PPK

Prowadzenie dokumentacji związanej z PFRON

 • sporządzanie deklaracji miesięcznych oraz rocznych do PFRON
 • przekazywanie deklaracji drogą elektroniczną za pomocą programu PFRON
 • odnawianie klucza prywatnego do programu PFRON

Prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnianiem i rozliczaniem cudzoziemców

 • współpraca z organami wydającymi pozwolenia na pracę
 • kontrola terminowości zezwoleń
 • uczestniczenie podczas kontroli organów straży granicznej, współpraca z organami kontroli pracy cudzoziemców

Wymagania

 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy
 • min. 2 lata  doświadczenia na podobnym stanowisku w obszarze kadr i płac
 • bardzo dobra znajomość Excela
 • znajomość programu PCBIZNES będzie dodatkowym atutem
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktu i utrzymywania relacji
 • umiejętność analitycznego, logicznego myślenia i oceny faktów
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • dokładność

Oferujemy

 • pracę w renomowanej Firmie i realne perspektywy rozwoju
 • atrakcyjne szkolenia mające na celu rozwój Twoich kompetencji
 • atrakcyjny system wynagradzania
 • praca w doświadczonym zespole
 • praca w przyjaznej atmosferze
 • ubezpieczenia grupowe
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Krotoszyn

  Dino Polska S.A.

  Młodszy specjalista ds. kadr i płac

  Przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych, zgodnie z obowiązującymi...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Łaziska Górne, Mikołów

  WILK ELEKTRONIK S.A.

  Specjalista ds. Kadr i Płac

  Twój zakres obowiązków:Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej;Naliczanie i sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  LeasingTeam Professional

  Specjalista ds. Kadr i Płac

  Prowadzenie dokumentacji pracowniczej;Sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) dla zleceniobiorców;Rozliczanie umów...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  LeasingTeam Professional

  Specjalista ds. Kadr i Płac

  Prowadzenie dokumentacji pracowniczej;Sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) dla zleceniobiorców;Rozliczanie umów...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj