Our Team

Analityk kontroli finansowej

Praca: Analityk kontroli finansowej

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
Analityk kontroli finansowej
Miejsce pracy: Kraków
Numer: StPr/24/3302
OBOWIĄZKI:
Proces budżetowania:Dokładne wprowadzanie danych do globalnego narzędzia do budżetowania Tagetik dla budżetów i prognoz kroczących w oparciu o różne założenia dostarczone przez inne zespoły; Wprowadzanie założeń dotyczących prognozy bilansu, uchwycenie dynamiki biznesowej i zapewnienie obliczeń bilansu w narzędziu do budżetowania; Zapewnienie standardowej analizy kosztów opartej na scenariuszach, w tym widoku wielowymiarowego (projekty, działania, centra kosztów, konta itp.); Pełnienie roli eksperta merytorycznego w module Tagetik Cost and Balance Sheet z możliwością zastosowania nowych funkcjonalności; Eskalowanie istotnych odchyleń i proponowanie działań naprawczychSprawozdawczość finansowa:Przegląd rozliczeń międzyokresowych kosztów na koniec okresu w oparciu o określone kryteria, ręczne księgowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów inwestycji komercyjnych; Dokonywanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych księgowań i przeglądów. Weryfikacja, analiza i wyjaśnianie odchyleń finansowych w poszczególnych oddziałach i regionach PMI. Przygotowywanie i terminowe raportowanie sprawozdań finansowych w poszczególnych oddziałach i regionach PMI. Uczestniczenie w zamykaniu ksiąg US GAAP dla odpowiednich podmiotów stowarzyszonych w celu przygotowania raportów finansowych PMI dla danego kraju w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym.Księgowość:Dokumentacja księgowa - prowadzenie dokumentacji księgowej dla odpowiednich podmiotów stowarzyszonych PMI w sposób dokładny, kompletny i terminowy. Przestrzeganie wszystkich amerykańskich GAAP i ustawowych przepisów dotyczących rachunkowości, a także zasad i praktyk PMI. Wykonywanie pracy zgodnie z wymaganiami i umową o poziomie usług (SLA-OLA). Eskalowanie okoliczności, które prowadzą do braku określonych celów w odpowiednim czasie do przełożonego i zespołu R2R. Aktywne przyczynianie się do ciągłego doskonalenia procesów poprzez przedstawianie propozycji ulepszeń.Monitorowanie i kontrola:Wsparcie Kierownika Księgi Głównej w zadaniach kontrolnych, np. kontrole SOX i kontrole biznesowe w oparciu o zasady uzgodnione z działem kontroli wewnętrznej PMI SCE, zapewnienie zgodności RIM dla całej przygotowanej dokumentacji; Przeglądanie i zatwierdzanie zapisów dziennika finansowego w systemie księgowym w celu zapewnienia dokładności ksiąg rachunkowychUzgadnianie kont:Przygotowywanie uzgodnień sald kont miesięcznie/kwartalnie/rocznie zgodnie z matrycą uzgodnień kont; Analizowanie sald kont i podejmowanie działań następczych w odniesieniu do zidentyfikowanych kwestii; Przygotowywanie propozycji eskalacji (Affiliate Finance Director)Ulepszenia:Aktywnie uczestniczy w projektach usprawnień; Stosowanie automatycznych rozwiązań, które mają być wdrażane globalnie; Przyczynianie się do dalszego rozwoju narzędzia budżetowania, modułów kosztów i bilansu oraz standaryzacji działań w klastrach / regionach / funkcjach; Promowanie wiedzy o systemie w IBS Finance Controlling i poza nim; Proponowanie wdrożenia ulepszeń systemów i metodologii pracy w celu zapewnienia, że procesy sprawozdawczości finansowej działają skutecznie i wydajnie oraz są stale dostosowywane do wymagań biznesowych; Wdrażanie nowych / zaktualizowanych instrukcji i procesów; Monitorowanie skuteczności procesówCoaching i mentoring:Trenowanie mniej doświadczonych analityków i stażystów w zespole; Wspieranie członków zespołu w rozwiązywaniu złożonych problemów; Pomoc FC i R2R w szkoleniach zespołowych / dzieleniu się wiedzą na temat danego procesu księgowego.Komunikacja:Ścisła współpraca ze wszystkimi działami finansowymi SCE, a także z działami finansowymi podmiotów stowarzyszonych; Zapewnienie bardzo dobrej komunikacji i relacji z obsługiwanymi podmiotami stowarzyszonymi w celu usprawnienia procesów księgowych i sprawozdawczych oraz terminowego dostarczania wysokiej jakości sprawozdań finansowych; Efektywna współpraca z innymi zespołami kontrolingu finansowego w zakresie szeroko zakrojonych analiz i potrzeb ad hoc w celu wsparcia i dodatkowej analizy;
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Język: angielski, w mowie - C1 - zaawansowany, w piśmie - C1 - zaawansowany


Wymagania inne:

poziom wykształcenia: wyższe; kierunek wykształcenia: ekonomia, biznes, administracja.Doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata, w tym na stanowiskach związanych z podatkami. Umiejętności: bardzo dobre umiejętności analityczne, zdolność do pracy wielozadaniowej, umiejętność pracy pod presją czasu oraz chęć uczenia się i podejmowania nowych wyzwań, umiejętność pracy pod presją, umiejętność myślenia koncepcyjnego i systemowego, dobre umiejętności komunikacyjne: silna umiejętność przekazywania złożonych scenariuszy w prosty sposób, nastawienie na satysfakcję klienta: jakość i terminowość dostaw.Znajomość języków obcych: angielski, poziom znajomości: min. C1

Miejsce pracy:

Kraków


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 10 742 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Katowice

  NES Global Talent

  Kontroler Finansowy

  Zakres obowiązków:Przygotowanie rocznego budżetu , planu wieloletniego, forecastu – kontrola ich realizacji wraz z analizą odchyleńPrzygotowywanie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Kraków

  NES Global Talent

  Kontroler Finansowy

  Zakres obowiązków:Przygotowanie rocznego budżetu , planu wieloletniego, forecastu – kontrola ich realizacji wraz z analizą odchyleńPrzygotowywanie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  NES Global Talent

  Kontroler Finansowy

  Zakres obowiązków:Przygotowanie rocznego budżetu , planu wieloletniego, forecastu – kontrola ich realizacji wraz z analizą odchyleńPrzygotowywanie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Poznań

  NES Global Talent

  Kontroler Finansowy

  Zakres obowiązków:Przygotowanie rocznego budżetu , planu wieloletniego, forecastu – kontrola ich realizacji wraz z analizą odchyleńPrzygotowywanie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj