Our Team

Członek Zarządu – Główny Księgowy

Praca: Członek Zarządu – Główny Księgowy

Członek Zarządu – Główny Księgowy
Miejsce pracy: Wrocław, Dokerska 2a

  

Twój zakres obowiązków
 • prowadzenie rachunkowości Spółdzielni zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie terminowych i prawidłowych księgowań oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie i analiza gospodarki finansowej Spółdzielni,
 • kontrolowanie i zatwierdzanie operacji finansowych pod względem ich zasadności, celowości i zgodności z prawem,
 • kierowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań podległych pracowników,
 • nadzorowanie i kontrolowanie sporządzenia deklaracji VAT, CIT, PIT, podatku od nieruchomości i innych,
 • opracowywanie planów rzeczowo-finansowych oraz uczestnictwo w opracowywaniu planu remontów,
 • kontrola rzetelności i prawidłowości dokonywanych inwentaryzacji oraz ich rozliczenia
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi,
 • analiza kosztów i przygotowywanie nowych stawek czynszowych,
 • współpraca z RN.
Nasze wymagania
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse, rachunkowość),
 • co najmniej 5-letni staż pracy w księgowości, w tym co najmniej 2- letni staż na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym (preferowane w spółdzielni mieszkaniowej),
 • biegła znajomość zagadnień finansowo-księgowych,
 • znajomość prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
 • wiedza z zakresu księgowości spółdzielni mieszkaniowej,
 • praktyczna znajomość prawa podatkowego,
 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • mile widziana znajomość programu Unisoft.
To oferujemy
 • pracę w docenianej nagrodami Spółdzielni, która z sukcesem realizowała inwestycje dofinansowane środkami unijnymi i krajowymi – I MIEJSCE w X Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych w roku 2020; I MIEJSCE w XI Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych w roku 2022; „Filar Spółdzielczości 2022”; „Moc Spółdzielczości 2022”
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (cały etat)
 • świadczenia socjalne
 • pakiety medyczne
 • szansę podnoszenia kwalifikacji i rozwój zawodowy
 • szkolenia
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „ENERGETYK” 54-142 Wrocław ul. Dokerska 2A jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd.
2. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej „Energetyk” na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko–Własnościową „Energetyk”. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
8. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowe „Energetyk”.


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Częstochowa, ul. Jasnogórska 26

  ZUH "MEGA-POL" Daniel Podsiedlik

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  Zakres obowiązków:Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z polityką rachunkowości oraz obowiązującymi przepisami,Nadzór i zarządzanie działem...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, ul. Podwale 13

  Zakład Doskonalenia Zawodowego

  Główny Księgowy / Główna Księgowa

  prowadzenie pełnej księgowości Zakładuodpowiedzialność za politykę rachunkowości i plan kontprzygotowanie sprawozdań jednostkowych i...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Gdynia

  SERVICE JOBS sp. z o.o.

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  Zakres obowiązków:Prowadzenie pełnej księgowości firmy zgodnie z obowiązującymi przepisamiSporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT,...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, ul. Podwale 13

  Zakład Doskonalenia Zawodowego

  Specjalista ds. księgowości

  Prowadzenie kompleksowej księgowości.Zarządzanie polityką rachunkowości i planem kont.Przygotowywanie sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych.Nadzór...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-17