Our Team

Ekspert ds. AML/ CFT (obszar regulacji, polityk i projektów)

Praca: Ekspert ds. AML/ CFT (obszar regulacji, polityk i projektów)

Od nas dostaniesz:
 • Kartę sportową
 • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
 • Elastyczny czas pracy
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
 • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Zobacz, jak się u nas pracuje!

Ekspert ds. AML/ CFT (obszar regulacji, polityk i projektów)

miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: SPE/50/0421

Do zespołu Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej rozpoczynamy rekrutację dotyczącą roli Eksperta ds. AML i CTF.

Twój zakres odpowiedzialności będzie obejmował: wyznaczanie standardów, przygotowywanie regulacji i polityk AML/CFT, uczestnictwo w projektach, doradzanie oraz opiniowanie regulacji biznesowych.

 

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy wyglądają następująco:

 • opracowywanie regulacji wewnętrznych oraz wytycznych i standardów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • analiza informacji istotnych z punktu widzenia Programu PPP, formułowanie zaleceń w tym zakresie, a także podejmowanie innych działań wymaganych przez Program PPP;
 • doradzanie pracownikom i uczestniczenie w procesie przygotowywania materiałów szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • uczestniczenie w projektach wewnątrzbankowych w celu zapewnienia wsparcia merytorycznego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • opiniowanie regulacji wewnętrznych banku oraz innych dokumentów wymagających opinii w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • współpraca z instytucjami upoważnionymi do kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy;
 • przygotowanie odpowiedzi na pisma upoważnionych organów nadzorczych;
 • kontakt z regulatorami;
 • monitoring wykonania zaleceń po audytach wewnętrznych i kontrolach upoważnionych organów.

Masz to COŚ?

 • masz wykształcenie wyższe zdobyte na kierunku prawa lub ekonomii;
 • masz 3-5 letnie doświadczenie w pracy w bankowości, w obszarze dot. przygotowania regulacji i prowadzenia projektów AML/CFT, implementacji standardu w zakresie AML/CFT;
 • masz wiedzę z obszarów: produkty bankowe, przepisy prawa AML/CFT i prawa bankowego, prawo unijnego;
 • masz certyfikaty w zakresie AML/CFT;
 • pracujesz swobodnie z aplikacjami MS Office, w szczególności Excel’em;
 • cechują Cię rozwinięte umiejętności analityczne, łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków;
 • komunikujesz się w j. angielskim;
 • lubisz pracę zespołową;
 • praca pod presją czasu nie jest Ci straszna, potrafisz prowadzić kilka tematów w jednym czasie, efektywnie priorytetyzujesz swoje zadania;
 • lubisz i chętnie uczysz się nowych rzeczy.
Od nas dostaniesz:
 • Kartę sportową
 • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
 • Elastyczny czas pracy
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
 • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
APLIKUJ TERAZ