Our Team

Ekspert ds. Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych

Praca: Ekspert ds. Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych

Ekspert ds. Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych
Miejsce pracy: Warszawa
TWOJE ZADANIA:
 • sporządzanie i ewidencja dokumentacji kadrowej oraz zapewnianie jej kompletności,
 • przygotowywanie list płac i prowadzenie dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych,
 • rejestracja i aktualizacja danych w informatycznym systemie kadrowo-płacowym (SAP),
 • bieżąca kontrola poprawności rozliczania poszczególnych składników wynagrodzeń,
 • rozliczanie zasiłków chorobowych, obsługa potrąceń należności ustawowych, w tym obsługa pism od komorników oraz rozliczanie zajęć komorniczych itp.,
 • sporządzanie, weryfikacja oraz przesyłanie deklaracji/korekt ZUS i US oraz sprawozdań do GUS,
 • sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń, PIT i ZUS,
 • monitoring stanu prawnego w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • bieżące wsparcie pracowników i kadry menedżerskiej w zakresie zagadnień personalnych.
NASZE WYMAGANIA:
 • minimum 5 lat doświadczenia na samodzielnym stanowisku z związanym z naliczaniem wynagrodzeń,
 • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • znajomość programu „Płatnik",
 • bardzo dobra znajomość programów MS Office,
 • umiejętność tworzenia raportów i analizy danych,
 • doświadczenie w pracy projektowej usprawniającej procesy HR,
 • mile widziana znajomość programu SAP w zakresie kadrowo-płacowym (SAP HRM oraz SAP Success Factors),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.
To oferujemy
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Coroczną podwyżkę (uzależnioną od wyników finansowych firmy i indywidualnej oceny rocznej)
 • Rodzinny pakiet opieki medycznej i ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie do karty sportowej
 • DHLowe szanse na rozwój:
  • w 2020 roku ok. 14 % Pracowników awansowało dzięki rekrutacjom wewnętrznym oraz w ramach ścieżek karier
  • posiadamy 24 autorskie szkolenia wewnętrzne oraz narzędzia wspierające Cię w planowaniu rozwoju
  • osoby z najwyższym potencjałem są włączane do Programu Talenty
  • ucz się języka angielskiego lub niemieckiego na platformie E-TUTOR na preferencyjnych warunkach
Benefity
 • dodatek świąteczny do 1250 zł brutto
 • wczasy pod gruszą do 850 zł brutto
 • zniżki na przesyłki DHL
 • konkursy dla Pracowników
 • nagrody jubileuszowe
 • prezenty z okazji narodzin dziecka
 • stypendia dla dzieci
 • pożyczki na preferencyjnych warunkach
 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • program poleceń
 • inicjatywy dobroczynne
DHL Parcel Polska sp. z o.o. (dalej „DHL”) żąda podania jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa (imię/imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, a w przypadku gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku – także dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia). W szczególności DHL nie żąda przesyłania zdjęcia. Podanie przez Ciebie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez DHL oznacza wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie tych danych. Przesłanie przez Ciebie zdjęcia, oznacza wyrażenie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych nim objętych. Jeśli przekazane przez Ciebie dokumenty aplikacyjne zawierają dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii, w tym dane dotyczące zdrowia w szczególności orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności) DHL będzie przetwarzał w/w dane na podstawie artykułu 22[1] § 4 Kodeksu pracy.
Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić, napisz do IOD na adres: dpo.parcel@dhl.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest DHL Parcel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osmańskiej 2, 02-823 Warszawa. Możesz skontaktować się z nami drogą pisemną lub poprzez następujący e-mail: dpo.parcel@dhl.com Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, w tym w celu komunikacji z tym związanej, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (o ile wyrazisz na to zgodę) i w celu przesłania zaproszenia do wypełnienia ankiety związanej z badaniem satysfakcji kandydata dotyczącym jakości procesu rekrutacyjnego oraz – w uzasadnionych przypadkach - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. Masz także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie. Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem: https://www.dhlparcel.pl/pl/o-dhl/przetwarzanie-danych-osobowych.html (zakładka: Kandydat do pracy (aplikacja składana w odpowiedzi na prowadzony proces rekrutacyjny)).
APLIKUJ TERAZ