Our Team

Ekspert w departamencie ryzyka kredytowego klienta rynku korporacyjnego

Praca: Ekspert w departamencie ryzyka kredytowego klienta rynku korporacyjnego

DZIEŃ DOBRY W PRACY
W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry.
Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.
#ZajmijStanowisko:
Ekspert w departamencie ryzyka kredytowego klienta rynku korporacyjnego


Departament Ryzyka Kredytowego Klienta Rynku Korporacyjnego

(Warszawa)

U nas masz na dzień dobry:

 • Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
 • Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.
 • Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
 • Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.

Na co dzień w naszym zespole:

 • tworzysz i wdrażasz regulacje wewnętrzne w zakresie procesu oceny i monitorowania ryzyka kredytowego klientów korporacyjnych,
 • inicjujesz zmiany w procesach wykorzystywanych do oceny ryzyka kredytowego w celu ich optymalizacji i automatyzacji,
 • projektujesz i współpracujesz przy wdrażaniu/modyfikowaniu narzędzi oraz parametryzujesz narzędzia, założenia funkcjonalne do aplikacji wspierających proces oceny klienta i zabezpieczeń wierzytelności Banku,
 • weryfikujesz poprawność danych i wpływ wdrażanych rozwiązań na portfel kredytowy i realizację założonych celów, w tym na efektywność,
 • współpracujesz z dostawcą rozwiązań informatycznych wspierających proces oceny ryzyka kredytowego w zakresie budowania i uzgadniania wymagań biznesowych,
 • uczestniczysz w opiniowaniu ofert dostawców aplikacji wykorzystywanych w ocenie ryzyka kredytowego,
 • współpracujesz z podmiotami z Grupy Kapitałowej Banku (GKB) oraz z innymi jednostkami Banku w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących klientów i procesów. 

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • masz co najmniej 3 lata doświadczenia w instytucji finansowej,
 • posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, finanse, bankowość),
 • nie jest Ci obce otoczenie regulacyjne działalności bankowej,
 • posiadasz praktyczną (min. 2 letnia) znajomość procesu tworzenia i wdrażania regulacji wewnętrznych w banku,
 • posługujesz się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym analizę projektów przepisów prawa.
 Atutem będzie:
 • znajomość oceny ryzyka kredytowego klienta korporacyjnego (ocena klienta, grupy kapitałowej/podmiotów powiązanych/zależności z JST),
 • umiejętność analizy relacji między użytkownikiem, interfacem, funkcjonalnością dostarczanych rozwiązań oraz realizacją celów (biznesowych i użytkowników),
 • znajomość produktów bankowych i zarządzania ryzykiem kredytowym na poziomie klienta oraz portfela klientów,
 • znajomość narzędzi wspierających proces kredytowy w szczególności w kontekście oceny ryzyka kredytowego lubisz nowe wyzwania i pracę zespołową,
 • biegła znajomość excela, power point, umiejętność analizy dużych zbiorów danych, mile widziana znajomość SQL i Power BI,
 • umiejętności analityczne i wyciągania wniosków oraz przenoszenia na rozwiązania procesowe i narzędziowe,
 • posiadanie umiejętności prowadzenia projektów i zarządzania grupą zadaniową,
 • umiejętność wdrażania regulacji krajowych i międzynarodowych do legislacji i systemów wspierających procesy kredytowe oraz sprawozdawcze banku,
 • otwartość na współprace, rozwój, inne zadania.

To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.

Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"?
Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!

Administratorem danych osobowych osób odpowiadających na niniejsze ogłoszenie będzie PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy Puławskiej 15, 02-515 („Spółka”). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce. Możliwy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pkobp.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na formularzu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Spółki, w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).
APLIKUJ TERAZ