Our Team

Financial Analyst

Praca: Financial Analyst


Technicolor Polska Sp. z o. o.
Global Business Services

www.technicolor.com

 

Technicolor is a multinational company which employs nearly 17,000 people.
In Technicolor GBS Warsaw, we provide financial services for Group companies based in Europe.

 

Currently we are looking for:

Financial Analyst
Location: Warszawa
Key Responsibilities: 
 • Support in planning (business plan and rolling forecast): collect inputs, provide additional information for key stakeholders, check data correctness and completeness, understand drivers of change and comment on the key variances
 • Verifying the correctness and completeness of data, reports and statements, analysis of deviations
 • Support in preparation of cash flow forecast
 • Analyze the actual results, identify drivers of variances
 • Developing and implementation of controlling tool
 • Propose and implement process improvements and automations
 • Management of month close process of accounting books, ensuring the books are closed on time and in good quality, substantive support of the accounting and other departments
 • Cooperation and communication with external institutions, auditors and internal clients
 • Ensuring completeness and correctness of data in accounting / financial system
 • Measurement of effectiveness and optimization of accounting processes
 • Reporting of financial results in relevant systems
 • Balance sheet reconciliation - analysis and review of the balance sheet items
 • Preparing monthly / annual / quarterly reports and other documents required by the management team
 • Maintenance and enhancement of SAP structure, in line with the business needs
Our requirements
 • University degree with Controlling, Finance, Accounting
 • Additional professional financial qualification ACCA, CIMA or equivalent would be a big advantage
 • Minimum of 2 years prior experience in similar position
 • Practical knowledge of IFRS and controlling processes
 • Strong analytical and problem-solving skills with advanced Excel ability
 • Strong core business skills including influencing, stakeholder management, building relationship and presentation skills
 • Challenge status quo and act as agent of change
 • Interpret data, order and assess its value and then present the findings to the relevant stakeholders in a clear and concise way
 • A high degree of personal organization, self-reliance, desire for success and a positive/constructive attitude
 • Language: Polish, Fluent in English is mandatory
What we offer
 • Exciting work in an international environment (exposure to foreign languages) in friendly atmosphere
 • Constant development of qualifications through internal and external trainings
 • Flexible working hours
 • Possibility to work from home and work from the office
 • Medical insurance (possibility to include partner, family members)
 • Life insurance
 • Meal grant - sodexo card
 • Multisport card
 • Tickets to theatre, cinemas
 • Teams events, integration meetings
 • Comfortable office space in convenient commuting area (trams, buses, subway station) with a pool of parking places
 • Coffee, tea and the other tasty snacks in our office
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Technicolor Polska Sp. z o. o. Oddział Financial Shared Service Center z siedzibą w Warszawie ul. Racławicka 93 (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Technicolor Polska Sp. z o. o. Oddział Financial Shared Service Center z siedzibą w Warszawie ul. Racławicka 93 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem Recruitment.FSSC@technicolor.com.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych(na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 30 dni, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres roku. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres roku.
APLIKUJ TERAZ