Our Team

Główna Księgowa / Główny Księgowy

Praca: Główna Księgowa / Główny Księgowy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

ogłasza nabór na stanowisko:

Główna Księgowa / Główny Księgowy
Miejsce pracy: Proszowice

SP ZOZ Proszowice, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

 

Główne obowiązki:
 • organizowanie ewidencji księgowej, podatkowej- dotyczącej wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji  gospodarczych i finansowych,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących finansów i prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • prowadzenie rachunkowości Szpitala,
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych,
 • kierowanie pracą podległych pracowników,
 • współpraca z innymi Komórkami Szpitala.
O stanowisko mogą ubiegać się osoby które:
 • posiadają wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia,
 • spełniają jeden z trzech poniższych warunków:
  • ukończyły ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
  • wpisane są do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiadają certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiadają co najmniej trzy letni staż pracy na podobnym stanowisku lub wykonywały przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku głównego księgowego,
 • znają przepisy dotyczące finansów publicznych, rachunkowości, prawa zamówień publicznych, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ubezpieczeń społecznych,
 • cieszą się nieposzlakowaną opinią.
Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • mile widziane referencje i doświadczenie w pracy w służbie zdrowia.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa Śródmieście

  Eagle Recruitment

  Chief Accountant / Główny Księgowy

  Zakres obowiązków:Kompleksowa obsługa księgowa i rachunkowa ksiąg firmy zgodnie z aktualnymi przepisami,Koordynowanie i nadzór poprawności wykonywania...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Środa Śląska

  TERMAT Sp. z o.o.

  Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Zadania:nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych Spółkiprzygotowywanie miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowychwspółpracę z US i ZUS a także...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  CSE TRANSPORT POLAND Sp. z o.o.

  Główny Księgowy / Główna Księgowa z elementami kadr

  Twoje zadaniaprowadzenie kompleksowej księgowości Spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości przepisami dotyczącymi CIT i VAT oraz innymi przepisami...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Świebodzin

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie

  Główny księgowy

  Warunki pracy-praca przy komputerze conajmniej 4 godziny dziennie,-budynek bez wind, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych.  Zakres...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj