Our Team

Główna Księgowa / Główny Księgowy

Praca: Główna Księgowa / Główny Księgowy

Wajnert Meble to polska firma rodzinna założona 1985 roku. Specjalizujemy się w produkcji i projektowaniu wysokiej jakości mebli tapicerowanych i twardych. Nasza fabryka jest jedną z największych w kraju. Jesteśmy stabilnym i nowoczesnym przedsiębiorstwem inwestującym w nasze zespoły oraz zaplecze produkcyjne. Rozwijamy markę własną Wajnert Meble i pracujemy również dla międzynarodowych marek europejskich. Nasze produkty można znaleźć w ponad 200 salonach meblowych w całym kraju, w salonach partnerskich i sieciowych w całej Europie. Otrzymaliśmy wiele nagród potwierdzających nasze wysokie kompetencje i pozycję lidera na rynku. Działamy globalnie i lokalnie zawsze w poszanowaniu dla drugiej osoby. Wierzymy, że zespół o mocnych kompetencjach to podstawa naszego rozwoju.

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym ogłoszeniem.
Główna Księgowa / Główny Księgowy
Miejsce pracy: Międzybórz k/ Oleśnicy
Twoje zadania
 • Prowadzenie kompleksowej księgowości Spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości przepisami dotyczącymi CIT i VAT oraz innymi przepisami nakładającymi obowiązek składania sprawozdań zewnętrznych
 • Bieżące monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowości,
 • Przygotowywanie i autoryzacja płatności w systemie bankowym
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań GUS i NBP
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (GUS, US) oraz z bankami
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 • Zamykanie procesu księgowego na koniec miesiąca
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • udział w uzgadnianiu sald kont księgowych
 • nadzór nad płynnością finansowa
 • przygotowywanie analiz i zestawień na potrzeby Zarządu
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do audytów oraz kontroli skarbowych
 • Wdrażanie usprawnień w systemie finansowo księgowym
Nasze wymagania
 • ugruntowane doświadczenie na stanowisku głównego księgowego
 • szeroka wiedza z zakresu przepisów podatkowych CIT, PIT VAT
 • praktyczna znajomość zasad rachunkowości
 • znajomość całego procesu księgowego, zamknięcie miesiąca rozliczeniowego i sporządzenie sprawozdań rocznych
 • minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • mile widziane doświadczenie w firmie produkcyjnej
 • rzetelność, zaangażowanie i odpowiedzialność
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i innych
To oferujemy
 • stabilne warunki zatrudnienia, umowę o pracę
 • pracę w różnorodnym i doświadczonym zespole
 • przyjazną atmosferę w pracy
 • wsparcie doświadczonych współpracowników
 • stabilizację zawodową i bezpieczeństwo
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności
 • wspieranie rozwoju zawodowego
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wajnert Meble sp. z o.o., dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia: 29.08.97, o ochronie danych osobowych – (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)". Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pana/Pani danych."

„Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji w systemie internetowym. Na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Wajnert Meble spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyborzu, przy ul. Kolejowej 67, 56-513 Międzybórz, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko, w tym w szczególności numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania, informacji o wcześniejszym zatrudnieniu i innych danych ujawnionych w przesłanym CV, w tym również zamieszczonego tam zdjęcia (wizerunku).Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie.”

Jednocześnie informujemy, że CV niezawierające powyższego oświadczenia nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wajnert Meble spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Międzyborzu przy ul. Kolejowej 67, 56-513 Międzybórz,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat,
4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora danych lub elektronicznie na adres e-mail dane.osobowe@wajnert.com.pl. W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ww. celach,
5) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
7) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa Śródmieście

  Eagle Recruitment

  Chief Accountant / Główny Księgowy

  Zakres obowiązków:Kompleksowa obsługa księgowa i rachunkowa ksiąg firmy zgodnie z aktualnymi przepisami,Koordynowanie i nadzór poprawności wykonywania...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Środa Śląska

  TERMAT Sp. z o.o.

  Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Zadania:nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych Spółkiprzygotowywanie miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowychwspółpracę z US i ZUS a także...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  CSE TRANSPORT POLAND Sp. z o.o.

  Główny Księgowy / Główna Księgowa z elementami kadr

  Twoje zadaniaprowadzenie kompleksowej księgowości Spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości przepisami dotyczącymi CIT i VAT oraz innymi przepisami...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Świebodzin

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie

  Główny księgowy

  Warunki pracy-praca przy komputerze conajmniej 4 godziny dziennie,-budynek bez wind, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych.  Zakres...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj