Our Team

Główny ekspert skarbowy

Praca: Główny ekspert skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny ekspert skarbowy
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 51177

Warunki pracy

1.wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych,
2.zagrożenie korupcją,
3.praca przy komputerze,
4.bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań podatkowych.
 • Przygotowywanie korespondencji do stron postępowania i instytucji w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym.
 • Przygotowywanie projektu rozstrzygnięcia administracyjnego.
 • Sporządzanie projektów postanowień w sprawie przedłużenia terminu zwrotu podatku.
 • Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.
 • Sporządzanie zawiadomień o naruszeniu przepisów prawa.
 • Wnioskowanie o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
 • Zastępowanie podczas nieobecności kierownika referatu SPP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego lub powyżej 4 lat w administracji,
 • znajomość przepisów ordynacji podatkowej oraz przepisów prawa podatkowego,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie: kurs rachunkowości, obsługa systemu POLTAX.
APLIKUJ TERAZ