Our Team

Główny Księgowy / Główna Księgowa

Praca: Główny Księgowy / Główna Księgowa

Ogłoszenie numer: 5915838, z dnia 2021-11-19

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów"

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mokotów”

 

Administracja Osiedla „Domaniewska” w Warszawie

 

prowadzi rekrutację

 

na stanowisko

 

Główny Księgowy / Główna Księgowa

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 • wykształcenie minimum średnie, ekonomiczne,
 • co najmniej trzy lata praktyki na stanowisku kierowniczym, w dziale księgowości spółdzielni mieszkaniowej.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • preferowane będą osoby, które posiadają doświadczenie w spółdzielni mieszkaniowej,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień księgowych i podatkowych, planów kont,
 • wiedza i umiejętności prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów księgowo-finansowych,
 • znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych,
 • znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
 • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień planów finansowo-gospodarczych w oparciu o materiały źródłowe i przewidywanie założeń,
 • samodzielność, umiejętność organizacji pracy, dyskrecja,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność, terminowość, sumienność, zaangażowanie, inicjatywa,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętności analityczne i interpersonalne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność nawiązywania współpracy z instytucjami zewnętrznymi,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • CV z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopię świadectw pracy dokumentujących posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia w księgowości,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o niekaralności o przestępstwo przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów i za przestępstwo skarbowe,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Nabór na Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Mokotów” Administracji Osiedla ,,Domaniewska” w 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 19 lok. 13 (I piętro) lub na adres poczty elektronicznej sm@domaniewska.com.pl w terminie do 30 listopada 2021 r.
 • W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wypływu,

 • Ofert, które nie spełniają wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane w terminie do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone,

O dalszym przebiegu procedury naboru i terminach, kandydaci będą poinformowani telefonicznie, drogą elektroniczną (e-mail) lub odrębnym pismem

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Toruń

  Lem-Bud Sp. z o.o.

  Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Prowadzenie pełnej księgowości Sp. z o.o.Rozliczanie podatków od nieruchomości,Wyliczenie podatku dochodowego CIT-8,Tworzenie raportów, zestawień na...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Kraków

  Infakt Sp. z o.o.

  Zastępca Głównego Księgowego

  Wymagania:min. 5 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku księgowym w pełnej księgowości,praktyczna znajomość przepisów z zakresu rachunkowości...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Gdańsk

  Northvolt Poland Sp. z o.o.

  Chief Accountant - Poland

  Key responsibilities:Leading and managing entire accounting operations, including General Ledger, Accounts Payable, Accounts Receivable and Cost Accounting,...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  Headcount Solutions Polska Sp. z o.o.

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  Global manufacturing group, through continued growth and expansion in their European operations and manufacturing sites, now have a requirement for an...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj