Our Team

Główny księgowy / Główna księgowa

Praca: Główny księgowy / Główna księgowa

Firma budowlana specjalizująca się w branży infrastrukturalnej oraz kubaturowej poszukuje Kandydata.

Główny księgowy / Główna księgowa
Miejsce pracy: Łódź

Opis Stanowiska
 • Prowadzenie pełnej księgowości ( podatki i rachunkowość) spółki z branży budowlanej,
 • Organizacja i koordynacja pracy zespołu księgowego, w tym nadzór i analiza zapisów księgowych ,
 • Kontrola poprawności księgowań, ostateczna kontrola formalno – rachunkowa dokumentów księgowych,
 • Sporządzanie i kalkulacja deklaracji podatkowych ( CIT, VAT, JPK i innych obowiązujących)
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych z godnie z ustawą o rachunkowości,
 • Sporządzaniem raportów finansowych oraz raportów i sprawozdań na potrzeby Zarządu oraz do instytucji zewnętrznych ; banki , GUS, NBP,
 • Sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych,
 • Sporządzanie dokumentacji na potrzeby cen transferowych ,
 • Kształtowanie polityki rachunkowości spółki , udział w tworzeniu procedur i regulaminów wewnętrznych , usprawnianie procesów księgowych,
 • Współpraca z Dyrektorem Finansowym i działami w zakresie merytorycznego wsparcia w obszarze księgowo – podatkowym,
 • Współpraca z audytorami, doradcami, oraz instytucjami zewnętrznymi, kontakty z urzędem skarbowym,
 • Usprawnianie i automatyzacja pracy zespołu księgowego,
 • Optymalizacja pracy zespołu księgowego, wdrażanie usprawnień,
 • Współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi w obszarze powierzonych obowiązków
Profil kandydata
 • Minimum 5- letnie na stanowisku Głównego księgowego
 • Wyksztalcenie wyższe ekonomiczne – preferowane w zakresie rachunkowości,
 • Znajomość przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości,
 • dobra znajomość przepisów księgowych oraz podatkowych dotyczących rozliczania kontraktów zagranicznych,
 • Znajomość zasad rozliczania produkcji budowlanej,
 • Doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych,
 • Znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego i / lub języka niemieckiego,
 • Wysokie zdolności analityczne
 • Bardzo dobre umiejętności interpersonalne i organizacyjne,
 • Samodyscyplina i dobra organizacja czasu pracy ( dokładność , terminowość)
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny,
 • stabilność zatrudnienia
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000).

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby tej rekrutacji jest firma Mosty Łódź S. A. z siedzibą w Łodzi, 94-112 przy ul. Bratysławskiej 52. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji i usunięte niezwłocznie po jego zakończeniu.We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z wyznaczonym przez Mosty Łódź S. A. inspektorem danych osobowych.
APLIKUJ TERAZ