Our Team

Główny księgowy

Praca: Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 50810

Warunki pracy

praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, bariery architektoniczne - schody, brak dostosowanych toalet, brak wind/podjazdów.

Zakres zadań

 • prowadzenie rachunkowości jednostki, prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków Inspektoratu
 • sporządzanie planu budżetu i jego realizacja
 • prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz bilansu w obowiązujących terminach
 • wykonywanie operacji pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych
 • obsługa finansowo-księgowa ZFŚS
 • prowadzenie spraw płacowych jednostki
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe ekonomiczne z trzy letnim doświadczeniem lub wykształcenie średnie ekonomiczne
(rachunkowość), z sześcioletnim doświadczeniem.

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ