Our Team

Główny księgowy

Praca: Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Tczew
Ogłoszenie o naborze Nr 75760

Warunki pracy

Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tczewie. Udział w szkoleniach oraz reprezentacja Urzędu. Praca przy komputerze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do budynku po schodach, brak wind i podjazdów.

Zakres zadań

 • Opracowanie i realizacja planów finansowych w zakresie zatrudnienia, środków budżetowych, dochodów oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • dysponowanie środkami budżetowymi zgodnie z planem finansowym jednostki
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • sporządzanie listy płac pracowników PIW oraz Urzędowych Lekarzy Weterynarii
 • prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej i podatkowej
 • dokonywanie bieżącej analizy sposobu gospodarowania majątkiem i środkami budżetowymi
 • prowadzenie sprawozdawczości GUS, sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz pozostałych sprawozdań okresowych
 • obsługa systemów komputerowych z zakresu księgowości, obsługa informatycznego systemu obsługi Budżetu Państwa (Trezor)
 • windykacja należności, sporządzanie tytułów wykonawczych i upomnień
 • Prowadzenie, weryfikacja i przechowywanie ksiąg inwentarzowych w zakresie własnych i obcych składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym organizacja i pełnienie nadzoru nad inwentaryzacją mienia jednostki oraz prowadzenie rozliczeń inwentaryzacyjnych
 • kierowanie zespołem ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego
 • spełnienie warunków wynikających z art 54. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych
 • Znajomość ustawy w zakresie naruszeń dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość przepisów w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość ustawy o inspekcji weterynaryjnej
 • Bardzo dobra obsługi komputera oraz programów: Word, Excel, Outlook, Płatnik, programu finansowo-księgowego Progman Finanse Premium, programu kadorow-płacowego AGA
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w finansach publicznych
APLIKUJ TERAZ