Our Team

Główny księgowy

Praca: Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Międzyrzecz
Ogłoszenie o naborze Nr 87462

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, - praca w siedzibie jednostki, - stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze, - budynek biurowy nie posiadający wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - narzędzia i materiały pracy- komputer, urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • prowadzi rachunkowość jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi w celu prawidłowego i terminowego regulowania zobowiązań jednostki oraz dokonywania rozliczeń finansowych dochodów i wydatków,
 • dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe, GUS i inne niezbędne,
 • opracowuje plany finansowe dochodów i wydatków budżetowych jednostki,
 • opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
 • dokonuje analiz wykorzystania środków budżetowych oraz wykonania dochodów budżetowych,
 • kieruje pracą podległych pracowników, współpracuje z pozostałymi komórkami organizacyjnymi,
 • sporządza dokumentację finansową dotyczącą kosztów realizaji zadań Zespołu ds. Zdrowia i Ochrony zwierząt,
 • wykonuje inne nie wymienione wyżej zadania, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzczu należą do kompetencji głównego księgowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać jeden z poniższych warunków:
•mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
• lub mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
• lub być wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
•albo posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,


doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w księgowości sektora finansów publicznych w przypadku wykształcenia wyższego 3 lata praktyki, w przypadku wykształcenia średniego 6 lat praktyki
 • Znajomość Znajomość przepisów ustawy o rachunkowosci oraz przepisów wykowanczych do ww. ustawy, praktyczna wiedza nt. zagadnień związanych z rachunkowością budżetową(plany kont, klasyfikacja budżetowa), znajomość ustawy o finansach publicznych, przepisów z zakresu sprawozdwaczości budżetowej oraz Prawa zamówień publicznych,
 • Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole a także kierowania pracą zespołu,
 • Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Znajomość zasad naliczania wynagrodzeń, składek ZUS i FP oraz podatku dochodowego,
 • Znajomość przepisów prawa pracy i służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w księgowości sektora finansów publicznych,
 • odporność na stres i umiejętność radzenia sobie z nim, dokładność, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków.
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym praktycznego wykorzystania aplikacj pakietu MS Office,
 • znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej NBP, programu Płatnik, TREZOR,
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Kraków

  AUDITPLUS sp. z o.o.

  Główny księgowy – księgi handlowe

  doświadczenie na podobnym stanowiskumile widziane referencjezaangażowanie, rzetelność i odpowiedzialność w realizowaniu powierzonych zadań

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Zakopane

  AUDITPLUS sp. z o.o.

  Główny księgowy – księgi handlowe

  doświadczenie na podobnym stanowiskumile widziane referencjezaangażowanie, rzetelność i odpowiedzialność w realizowaniu powierzonych zadań

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Kraków

  Infakt Sp. z o.o.

  Zastępca Głównego Księgowego

  Wymagania:min. 5 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku księgowym w pełnej księgowości,praktyczna znajomość przepisów z zakresu rachunkowości...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Gdańsk

  Northvolt Poland Sp. z o.o.

  Chief Accountant - Poland

  Key responsibilities:Leading and managing entire accounting operations, including General Ledger, Accounts Payable, Accounts Receivable and Cost Accounting,...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj