Our Team

Główny księgowy

Praca: Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w mieście Radomiu
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 90328

Warunki pracy


 • Praca umysłowa, wykonywana w pozycji siedzącej

 • Praca przy monitorze komputerowym

 • Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych

 • Biuro inspektoratu znajduje się na I piętrze, brak windy, brak dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 • Prowadzenie rachunkowości jednostki, pełna obsługa finansowo-kadrowa jednostki
 • Obsługa kadrowa i płacowa jednostki
 • Sporządzanie panów, sprawozdań finansowych i statystycznych oraz analiz z działalności budżetowo-gospodarczej
 • Sporządzenie bilansu rocznego rachunku zysków i strat , zestawienia zmian w funduszu jednostki
 • Przygotowanie rocznego planu finansowego jednostki
 • Współdziałanie z bankiem w zakresie obsługi i prowadzenia rachunków bankowych oraz sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków budżetowych
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • Bieżąca kontrola dyscypliny budżetowej w obsługiwanej jednostce w zakresie realizowanego budżetu
 • Przygotowanie zapotrzebowania jednostki na środki
 • Ewidencja i rozliczenie zaangażowania wydatków budżetowych
 • Nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczenia inwentaryzacji majątku jednostki
 • Rozliczenie czasu pracy pracowników, ewidencja urlopów, sprawy BHP
 • Współpraca z PINB w zakresie okresowych ocen członków k.s.c. wartościowania stanowisk pracy
 • Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych, dokumentacji pracowniczej oraz pozostałej dokumentacji przewidziane ustawą
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi nadzoru budowlanymi, organami samorządu terytorialnego, PUP, ZUS, US i innymi instytucjami zgodnie z potrzebami wynikającymi z przepisów prawa
 • Prowadzenie innych spraw z zakresu tematycznego stanowiska pracy
 • Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • Wykształcenie: średnie ukończone policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości lub ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ukończone ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości; lub jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów; lub posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów rachunkowych
 • Doświadczenie zawodowe: 6 lat w księgowości
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • Znajomość przepisów prawa związanych ze specyfiką pracy na stanowisku głównego księgowego w jednostce budżetowej a w szczególności w zakresie : ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, znajomość rozporządzeń MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych oraz w sprawie sprawozdawczości budżetowej ) prawa pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie programów księgowych, płacowych i Płatnika, MS Office
 • Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu teryterialnego lub administracji rządowej
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze sprawozdawczości budżetowej, rachunkowości budżetowej
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie płac i kadr
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, rzetelność oraz terminowość
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Kraków

  Hyatt Place Kraków

  Główny Księgowy

  Jeżeli masz doświadczenie pracy na podobnym lub podległym stanowisku w sieciowym hotelu i czujesz, że jesteś gotowy podjąć wyzwanie otwarcia z nami...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Kraków

  Klient portalu Praca.pl

  Samodzielna Księgowa / Główna Księgowa

  prowadzenie ksiąg rachunkowychprowadzenie spraw kadrowo-płacowych spółkiprowadzenie dokumentacji podatkowej spółkisporządzanie deklaracji CIT, VAT, PIT,...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Kostrzyn nad Odrą

  Wendre Poland Sp. z o.o.

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  Główne zadania:Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawaDokonywanie wyceny aktywów i pasywów, ustalanie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Wiązowna

  Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie

  Główny księgowy

  Prowadzenie pełnej księgowości spółkiWymagania konieczne:Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak

  Szczegóły

  Dodane: 2022-01-18