Our Team

Główny księgowy

Praca: Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 91291

Warunki pracy

- Praca w siedzibie Inspektoratu;


- Praca na komputerze oprogramowanie Microsoft Office, FK Gravis, Płatnik:


- mośliwość poruszania się po budynku : obecność wind.


 

Zakres zadań

 • prowadzi rachunkowość jednostki
 • dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym
 • dokonuje kontroli rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • dysponuje środkami pieniężnymi w ramach planu finasowego.
 • nadzór nad całokształtem działalności z zakresu płac i ZFŚS
 • sporządza sprawozdawczość finansową jednostki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna lub wpis do rejestru biegłych rewidentów księgowych, certyfikat lub świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego praktyka w księgowości budżetowej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ