Our Team

Główny księgowy

Praca: Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Gołdap
Ogłoszenie o naborze Nr 127213

Warunki pracy

- Praca w siedzibie Inspektoratu;
- Brak windy i podjazdów;
- Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych;
- Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na I piętrze budynku;
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowania stażu pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw."trzynastka") nagrody jubileuszowe, jednozmianowy czas pracy


 

Zakres zadań

 • Realizuje rachunkowość Powiatowego Inspektoratu Weterynarii zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
 • Opracowuje i realizuje plany finansowe jednostki oraz sporządza bilans roczny
 • Przygotowuje wnioski o zmiany w planie finansowym jednostki w zakresie wynikającym z ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych
 • Obsługuje Informatyczny System Obsługi Budżetu państwa TREZOR
 • Kontroluje prawidłową realizację dochodów i wydatków budżetowych
 • Opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dotyczących obiegu dokumentów finansowych i gospodarki materiałowej
 • Nadzoruje prawidłowość przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku jednostki
 • Realizuje system wewnętrznej kontroli finansowej w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub wyższe przy spełnieniu jednego z poniższych kryteriów: 1) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości lub 2) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości lub 3) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub 4) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość podstaw funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Znajomość zasad rachunkowości budżetowej, znajomość ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych
 • Wiedza w zakresie finansów publicznych
 • Umiejętność biegłej obsługi komputerowych programów biurowych i finansowo-księgowych
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nie skazanie prawomocne za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalnosci instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • W przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. oświadczenie, że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. nie pracowały, nie pełniły służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie były współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa, ul. Trakt Brzeski 73

  HEBAN Sp. z o.o.

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  Zakres obowiązków:nadzór merytoryczny i organizacyjny nad prowadzonymi procesami księgowo- finansowymi firmykontrola prawidłowości rozliczeń...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-09-23

 • Lokalizacja:

  Raszyn

  Asbis Poland Sp. z o.o.

  Główny Księgowy (Chief Accountant)

  Bieżąca obsługa spraw finansowych SpółkiKsięgowanie faktur i wydatkówSporządzanie i składanie deklaracji VATOrganizowanie procesów i procedur...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-09-22

 • Lokalizacja:

  Białystok

  AZONIK sp. z o.o.

  Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Opis pracy:Kreowanie polityki rachunkowości organizacji oraz nadzór nad jej realizacją.Udział i nadzór w organizacji obiegu dokumentów księgowych oraz...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-09-21

 • Lokalizacja:

  Wrocław, Fabryczna, Za lidlem

  IFIRMA SA

  Główna księgowa w biurze rachunkowym

  opracowanie procedur współpracy Biura Rachunkowego ifirma.pl z Klientami zlecającymi prowadzenie ksiąg handlowych,współpraca z działem analitycznym w...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-09-21