Our Team

Główny księgowy

Praca: Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Oborniki
Ogłoszenie o naborze Nr 129787

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00.


Praca w siedzibie Inspektoratu.


Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi rachunkowość Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Obornikach
 • Dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego regulowania zobowiązań
 • Sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe oraz wprowadza je do systemu TREZOR
 • Sporządza plan dochodów i wydatków budżetowych, zarządza rocznym harmonogramem wydatków oraz sporządza miesięczne zapotrzebowania oraz prognozy na środki finansowe w systemie TREZOR
 • Na bieżąco analizuje wykonanie planu finansowego, przygotowuje wnioski o zmiany i przesunięcia w planie
 • Nadzoruje gospodarkę funduszem płac w zakresie sporządzania list płac, naliczania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań
 • Kieruje zespołem ds. administracyjno-finansowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe średnie ekonomiczne: ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej
(przy jednoczesnym spełnieniu wymogu posiadania co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości) lub wyższe ekonomiczne: ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich (przy jednoczesnym spełnieniu wymogu posiadania co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości)
lub wyższe uzupełnione ekonomicznymi studiami podyplomowymi (przy jednoczesnym spełnieniu wymogu posiadania co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości)
lub
W przypadku niespełnienia żadnego z wymagań w zakresie wykształcenia i praktyki w księgowości:
*wpis do rejestru biegłych rewidentów
*lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
* albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w księgowości
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Posiadanie pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa informatycznego systemu TREZOR,
 • Obsługa systemu Bankowości Elektronicznej,


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Białystok

  UNIBEP S.A.

  Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Twój zakres obowiązków:Sporządzenie sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych w Grupie Kapitałowej,Nadzór nad sporządzaniem sprawozdań jednostkowych...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Bielsk Podlaski

  UNIBEP S.A.

  Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Twój zakres obowiązków:Sporządzenie sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych w Grupie Kapitałowej,Nadzór nad sporządzaniem sprawozdań jednostkowych...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, Targówek

  RESPOL Export - Import Sp. z o.o.

  Zastępca Głównej Księgowej

  Wymagania:minimum 3 letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów bazujących na pełnej księgowościbardzo dobra znajomość przepisów z zakresu...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o.

  Główna Księgowa

  Opis stanowiska:kompleksowe prowadzenie pełnej księgowości firmy produkcyjnejWymagania:doświadczenie w pracy na podobnym stanowiskuwykształcenie...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-12-06