Our Team

Główny księgowy

Praca: Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Krosno
Ogłoszenie o naborze Nr 130048

Warunki pracy

Praca  w siedzibie urzędu w wymiarze 0,5 etatu. Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego, kserokopiarki i innych urzadzeń biurowych. Praca w pomieszczeniach biurowych na II pietrze budynku dostępnych dla osób niepełnosprawnych (pochylnia przed budynkiem, winda), toaleta dla osób niepełnosprawnych na I-pietrze budynku, stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych. Jest to stanowisko jednoososbowe, samodzielne.

Zakres zadań

 • prowadzenie rachunkowości jednostki (księgowości i rozliczeń finansowych) zgodnie z obowiązujacymi przepisami;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych;
 • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości budżetowej z wykonania planów oraz analiz dot. realizacji wydatków budżetowych;
 • sporządzanie list płac i przelewów, dokonywanie wypłat z list płac, prowadzenie spraw z zakresu ZUS oraz rozliczanie podatku dochodowego pracowników;
 • sporządzanie rocznego bilansu i opracowywanie projektu budżetu na podstawie analizy wykonania budżetu;
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałową i mieniem Inspektoratu;
 • prowadzenie gospodarki finansowej, w tym sporządzanie planów finansowych oraz niezbędnych zmian w tym zakresie;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • dla wykształcenia wyższego (ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe)- co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości lub dla wykształcenia średniego (średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna)- co najmniej 6 letnia praktyka w księgowości lub
 • lub wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub
 • lub posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych
 • znajomość przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość zasad księgowości budżetowej sektora finansów publicznych
 • znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej
 • znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • rzetelność i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi oprogramowania Program - Softres ,
 • umiejętność obsługi programu Płatnik,


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Białystok

  UNIBEP S.A.

  Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Twój zakres obowiązków:Sporządzenie sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych w Grupie Kapitałowej,Nadzór nad sporządzaniem sprawozdań jednostkowych...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Bielsk Podlaski

  UNIBEP S.A.

  Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Twój zakres obowiązków:Sporządzenie sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych w Grupie Kapitałowej,Nadzór nad sporządzaniem sprawozdań jednostkowych...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, Targówek

  RESPOL Export - Import Sp. z o.o.

  Zastępca Głównej Księgowej

  Wymagania:minimum 3 letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów bazujących na pełnej księgowościbardzo dobra znajomość przepisów z zakresu...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o.

  Główna Księgowa

  Opis stanowiska:kompleksowe prowadzenie pełnej księgowości firmy produkcyjnejWymagania:doświadczenie w pracy na podobnym stanowiskuwykształcenie...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-12-06