Our Team

Główny księgowy

Praca: Główny księgowy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Żyrardów
Ogłoszenie o naborze Nr 133499

Warunki pracy


 • praca administracyjno - biurowa,
 • obsługa komputera do 4 godzin dziennie,
 • oświetlenie sztuczne i naturalne,
 • udziały w szkoleniach zewnętrznych,
 • stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku, brak windy,
 • praca wymagająca dyspozycyjności, umiejętności zarządzania pracą własną, rzetelności i terminowości.

Zakres zadań

 • prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • opracowywanie i realizacja planów finansowych, budżetowych oraz sporządzanie bilansu rocznego,
 • prowadzenie pełnej księgowości w systemie finansowo – księgowym,
 • prowadzenie gospodarki finansowej komendy,
 • analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących obiegu dokumentów finansowych i gospodarki materiałowej,
 • prawidłowe i terminowe rozliczanie należności i zobowiązań pieniężnych,
 • dokonywanie analiz realizacji wydatków oraz podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości,
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej w określonych przepisami terminach,
 • dokonywanie rozliczeń bankowych,
 • realizacja systemu wewnętrznej kontroli finansowej,
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałową i mieniem komendy,
 • nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika Jednostki należą do kompetencji głównego księgowego,
 • współdziałanie z bankami w zakresie obsługi i prowadzenia rachunków bankowych Komendy Powiatowej oraz sprawowanie kontroli wewnętrznej nad wykorzystaniem środków budżetowych,
 • rozliczanie należności budżetowych własnych i od osób fizycznych, pobranych zaliczek, delegacji itp.,
 • nadzór nad rozliczaniem wynagrodzeń i innych świadczeń funkcjonariuszy i pracowników komendy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne (3 lata doświadczenia) lub średnie ekonomiczne (6 lat doświadczenia), zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) tj. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej, policealnej lub maturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości lub wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego praktyki w księgowości budżetowej, dla średniego wykształcenia co najmniej 6 - letnia praktyka w księgowości budżetowej,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość zasad księgowości budżetowej sektora finansów publicznych,
 • znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej,
 • znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość ustawy: o Państwowej Straży Pożarnej, o ochronie przeciwpożarowej, o służbie cywilnej,
 • znajomość programów finansowo-księgowych, płacowych, Płatnika ZUS, oraz bankowości elektronicznej,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność
 • umiejętność sporządzenia analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, tworzenie prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 • znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości w KP PSP w Żyrardowie: SJO BESTIA, FK księgowość,Płatnik ZUS,
 • znajomość obsługi platformy PUE ZUS, e PUAP, sprawozdawczej GUS,


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Kuranów

  ZPC Flis Sp.j.

  Zastępca Głównej Księgowej

  Zakres obowiązków:Pełna obsługa ksiąg rachunkowych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości i przepisami prawa podatkowego,Wprowadzanie, dekretowanie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  Hirsch Porozell Sp. z o.o.

  Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Wymagania:Wykształcenie kierunkoweDoświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, mile widziane w spółce produkcyjnejPraktyczna znajomość przepisów...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Gdańsk, Oliwa

  ODDK Sp. z o. o. Sp. k.

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  ODDK Sp. z o.o. Sp. k. – wiodący wydawca specjalistycznych poradników z zakresu prawa, podatków, finansów, rachunkowości, prawa pracy, bhp, zarządzania...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, ul. Śliska 10

  Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Zachód"

  Główny Księgowy

  Zakres obowiązków:Kieruje pracą Działu Ekonomiczno – Księgowego i odpowiada przed Zarządem Spółdzielni za prawidłową oraz terminową realizacją...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-02-22