Our Team

Główny księgowy

Praca: Główny księgowy

Archiwum Państwowe w Przemyślu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Przemyśl
Ogłoszenie o naborze Nr 135648

Warunki pracy


 • Praca biurowa w pozycji siedzącej
 • Obsługa urządzeń biurowych
 • Praca przy oświetleniu dziennym i sztucznym
 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze
 • W budynku znajduje się winda
 • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Zajmuje się obsługą finansowo-księgową Archiwum
 • Prowadzi gospodarkę finansową i rachunkową jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Opracowuje projekty budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej, sporządza plany, sprawozdania finansowe i statystyczne
 • Prowadzi i ewidencjonuje wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, sporządza listy płac oraz sprawozdania, informacje, deklaracje wynikające z odrębnych przepisów
 • Dokonuje wypłat wynagrodzeń i innych należności wynikających z odrębnych przepisów i zawartych umów
 • Zajmuje się księgowaniem operacji gospodarczych
 • Prowadzi całość spraw związanych z zobowiązaniami podatkowymi i ubezpieczeniowymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub średnie ekonomiczne, przy czym istnieje konieczność spełnienia jednego z poniższych warunków: 1) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości, 2) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości, 3) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 4) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : co najmniej 3 lata praktyki w księgowości lub 6 lat praktyki w księgowości w przypadku spełnienia odpowiednio pierwszego lub drugiego warunku dotyczącego wykształcenia
 • Znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów z zakresu wynagrodzeń w jednostkach budżetowych, ubezpieczeń społecznych oraz obowiązków podatkowych
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Office oraz programów finansowo – księgowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programu TREZOR
 • Znajomość programu Płatnik


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Poznań

  NES Global Talent

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  Zakres obowiązków:Sporządzanie sprawozdań finansowych według IFRSWspółpraca z instytucjami zewnętrznymiWeryfikacja deklaracji podatkowych takich jak...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  NES Global Talent

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  Zakres obowiązków:Sporządzanie sprawozdań finansowych według IFRSWspółpraca z instytucjami zewnętrznymiWeryfikacja deklaracji podatkowych takich jak...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Łódź

  NES Global Talent

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  Zakres obowiązków:Sporządzanie sprawozdań finansowych według IFRSWspółpraca z instytucjami zewnętrznymiWeryfikacja deklaracji podatkowych takich jak...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Katowice

  NES Global Talent

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  Zakres obowiązków:Sporządzanie sprawozdań finansowych według IFRSWspółpraca z instytucjami zewnętrznymiWeryfikacja deklaracji podatkowych takich jak...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj