Our Team

Główny księgowy

Praca: Główny księgowy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Płońsk
Ogłoszenie o naborze Nr 137551

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa,
 • Obsługa komputera do 4 godzin dziennie,
 • Oświetlenie sztuczne i naturalne,
 • Udziały w szkoleniach zewnętrznych,
 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku,
 • W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z nIepełnosprawnością,
 • Praca wymagająca dyspozycyjności, umiejętności zarządzania pracą własną, rzetelności i terminowości.

Zakres zadań

 • Prowadzenie rachunkowości jednostki oraz pełnej księgowości i rozliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Prowadzenie gospodarki finansowej w tym sporządzanie planów finansowych oraz niezbędnych zmian w tym zakresie,
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • Opracowywanie projektu i realizacja budżetu Komendy Powiatowej
 • Sporządzenie wymaganej sprawozdawczości budżetowej z wykonania planów oraz analiz dotyczących realizacji wydatków i dochodów budżetowych,
 • Sporządzanie bilansu rocznego, rachunku zysków i strat , zestawienia zmian w funduszu jednostki,
 • Sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałową i mieniem komendy,
 • Sporządzanie i naliczanie list płac pracowników komendy oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w tym zakresie,
 • Naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatków od wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie i ewidencja deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego,
 • Sporządzanie i ewidencja rocznych rozliczeń podatkowych dla pracowników Inspektoratu oraz sporządzenie zestawienia wysłanych deklaracji do Urzędów Skarbowych,
 • Naliczanie i terminowe odprowadzanie do ZUS składek na ubezpieczenie i Fundusz Pracy
 • Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
 • Sporządzanie naliczenia odpisów na ZFŚS
 • Sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych,
 • Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 • Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika Jednostki należą do kompetencji głównego księgowego
 • Współdziałanie z bankami w zakresie obsługi i prowadzenia rachunków bankowych Komendy Powiatowej oraz sprawowanie kontroli wewnętrznej nad wykorzystaniem środków budżetowych
 • Rozliczanie należności budżetowych własnych i od osób fizycznych, pobranych zaliczek, delegacji itp.,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Wykształcenie: średnie średnie - ukończenie średniej, policealnej lub maturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości lub ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości lub wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego na podstawie odrębnych przepisów
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej: - dla średniego wykształcenia co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości budżetowej, - dla wykształcenia wyższego co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości budżetowej,
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • Znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych,
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • Znajomość zasad księgowości budżetowej sektora finansów publicznych,
 • Znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej,
 • Znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych,
 • Znajomość obsługi komputera w tym pakietu office,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Rzetelność i odpowiedzialność,
 • Umiejętność sporządzenia analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, tworzenie prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 • Znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości w KP PSP w Płońsku: SJO BESTIA, FK księgowość, PLPłace,
 • Znajomość obsługi platformy PUE ZUS, e PUAP, sprawozdawczej GUS,
 • Znajomość obsługi portali bankowych,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Radymno

  Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

  Główny księgowy

  sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT, sporządzanie WNT i innych , sprawdzanie poprawności zaksięgowanego VAT z rejestrami zakupu i uzgadnianie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Bielany-Żyłaki

  Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

  Główny księgowy

  Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości /ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.Obliczanie podatków w firmie oraz sporządzanie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Dębica

  Suret Sp. z o.o.

  Główna Księgowa

  Twój zakres obowiązkówProwadzenie i nadzór nad pełną księgowością spółki;Odpowiedzialność za terminowe przygotowanie deklaracji...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Szczecinek

  Kronospan Polska Sp. z o.o.

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  Miejsce pracy: SzczecinekTwój zakres obowiązków:Kalkulacja podatku dochodowego od osób prawnych, przygotowanie deklaracji;Kontrola i akceptacja deklaracji...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-05-24