Our Team

Główny księgowy

Praca: Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bieruniu
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Lędziny
Ogłoszenie o naborze Nr 138931

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu. Praca przy użyciu komputera, korzystanie z internetu i urządzeń biurowych ( kserokopiarka, skaner, fax). Stanowisko pracy spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Oświetlenie stanowiska pracy: naturalne i sztuczne. Nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze budynku. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • prowadzenie gospodarki finansowej i księgowej zgodnie z obowiązujacymi przepisami w pełnym zakresie
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji finansowej z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finasowych
 • sporządzanie planów finansowych, analiza wykonywania budżetu
 • sprawozdawczość w zakresie finasów oraz statystyki GUS
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników w tym: akta osobowe, upoważnienia, sprawy socjalne, ewidencja czasu pracy
 • prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzeń pracowników w tym: sporządzanie listy płac, karty wynagrodzeń, karty zasiłkowe
 • rozliczenie z Zakladem Ubezpieczeń Społecznych w tym: sporządzanie deklaracji, rozliczenia z Urzędem Skarbowym w tym naliczenia podatku
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych
 • prowadzenie planu zadaniowego
 • sporządzanie naliczania odpisu na ZFSS

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 lat praktyki w księgowości w komórkach finansowych administracji publicznej dla osoby z wykształceniem średnim, lub co najmniej 3 lata praktyki w ksiegowości dla osoby z wykształceniem wyższym
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, budżetowej, prawo zamówień publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera w środkowisku WINDOWS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu FK, BUDŻET RB2, Kadry ,Płace- firmy REKORD SI sp.z o.o.
 • znajomość programu PŁATNIK przekaz elektroniczny dokumentów do ZUS
 • znajomość zasad księgowania rozliczeń budżetowych jednostek sektora finansów publicznych
 • znajomość zasad naliczenia i rozliczenia wynagrodzeń w sferze budżetowej
 • umjejętność obsługi pakietu MS Office
 • rzetelność i umiejętność analitycznego myślenia
 • posiadanie prawa jazdy kat.B


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa, ul. Podwale 13

  Zakład Doskonalenia Zawodowego

  Główny Księgowy / Główna Księgowa

  prowadzenie pełnej księgowości Zakładuodpowiedzialność za politykę rachunkowości i plan kontprzygotowanie sprawozdań jednostkowych i...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Radzyń Podlaski

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

  Główny księgowy

  planowanie, koordynowanie i nadzorowanie prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisamiWymagania konieczne:Wykształcenie: wyższe (w tym...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Częstochowa, ul. Jasnogórska 26

  ZUH "MEGA-POL" Daniel Podsiedlik

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  Zakres obowiązków:Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z polityką rachunkowości oraz obowiązującymi przepisami,Nadzór i zarządzanie działem...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Gdynia

  SERVICE JOBS sp. z o.o.

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  Zakres obowiązków:Prowadzenie pełnej księgowości firmy zgodnie z obowiązującymi przepisamiSporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT,...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj