Our Team

Główny księgowy

Praca: Główny księgowy

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Podlaski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 139584

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
 • Praca w siedzibie urzędu lub poza nim (II piętro budynku biurowego, budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim, brak windy)

Zakres zadań

 • Prowadzi rachunkowość urzędu (opracowuje i aktualizuje dokumentację opisującą zasady rachunkowości, instrukcje wewnętrzne w zakresie obiegu i kontroli dokumentów, prowadzenia kasy, prowadzenia inwentaryzacji, prowadzenia akt księgowych oraz ich przechowywania i archiwizowania, kontroluje sporządzane informacje, deklaracje i zeznania podatkowe, a także raporty i deklaracje rozliczeniowe w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, sporządza sprawozdania finansowe, dekretuje dokumenty księgowe)
 • Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi, a w szczególności: czuwa nad przebiegiem procesu rozdysponowania środków pieniężnych, dba o gospodarność zarządzania środkami pieniężnymi zgodnie z planem finansowym, przeprowadza kalkulacje pozwalające ocenić zasadność wydatków, opiniuje umowy, kontrakty i ważniejsze decyzje pod względem skutków finansowych, przeprowadza kontrolę kasy, druków ścisłego zarachowania
 • Dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym w celu zapobiegania niepożądanym lub nielegalnym działaniom oraz sprawdzania czy realizowane wydatki mają swoje odbicie w planie finansowym jednostki i są z nim zgodne
 • Dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w celu oceny przestrzegania procedur przewidzianych przepisami prawa, poprawności dokumentowania operacji oraz prawidłowości obliczeń zawartych w dowodach
 • Kieruje pracą Zespołu Finansowo-Księgowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat pracy w księgowości budżetowej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: służby cywilnej, finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Asertywność i umiejętność przekonywania
 • Umiejętność kierowania zespołem oraz rozwiązywania konfliktów w zespole
 • Otwarty stosunek do klienta
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Nieskazanie prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Pełna zdolność do czynności prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Gdynia

  SERVICE JOBS sp. z o.o.

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  Zakres obowiązków:Prowadzenie pełnej księgowości firmy zgodnie z obowiązującymi przepisamiSporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT,...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, ul. Podwale 13

  Zakład Doskonalenia Zawodowego

  Specjalista ds. księgowości

  Prowadzenie kompleksowej księgowości.Zarządzanie polityką rachunkowości i planem kont.Przygotowywanie sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych.Nadzór...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Medea Health

  Główny Księgowy / Głowna Księgowa

  Zakres Twoich obowiązków:Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz podatkowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami.Weryfikacja zapisów na kontach...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Dębica

  Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe S.A.

  Zastępca Głównej Księgowej

  Opis stanowiska:Prowadzenie księgowości SpółkiSporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi standardami i przepisamiSporządzanie i składanie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj