Our Team

Główny księgowy

Praca: Główny księgowy

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 139715

Warunki pracy


 • Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu,
 • Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym - budynek niedostosowany dla osób z niepełnosprawością ruchową,
 • Stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku,
 • W budynku jest winda, urządzenia higieniczno-sanitarne znajdują się na tej samej kondygnacji, brak podjazdów,
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • Obsługa standardowych urządzeń biurowych takich jak: komputer, drukarka, kesrokopiarka, skaner, niszczarka do dokumentów,
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiego Inspektoratu;
 • Dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • Opracowywanie materiałów kalkulacyjnych do projektu budżetu Wojewody i układu wykonawczego tego budżetu oraz sporządzanie rocznych planów finansowych i budżetu zadaniowego;
 • Organizowanie i nadzorowanie rachuby płac z pełną dokumentacją i ewidencją dla celów kosztowych, podatkowych i ubezpieczeń społecznych;
 • Nadzorowanie prac kadr i sekretariatu;
 • Nadzorowanie pracy archiwum zakładowego i kasy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe - ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych posiadająca co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, - ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadająca co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, - wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, - posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej rok doświadczenia w kierowaniu zespołem, doświadczenie finansowo-księgowe
 • Znajomość programu Trezor
 • Znajomość programu Płatnik
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Certyfikat księgowy,
 • Kurs archiwisty zakładowego;
 • Kurs audytora wewnętrznego.


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Częstochowa, ul. Jasnogórska 26

  ZUH "MEGA-POL" Daniel Podsiedlik

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  Zakres obowiązków:Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z polityką rachunkowości oraz obowiązującymi przepisami,Nadzór i zarządzanie działem...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, ul. Podwale 13

  Zakład Doskonalenia Zawodowego

  Główny Księgowy / Główna Księgowa

  prowadzenie pełnej księgowości Zakładuodpowiedzialność za politykę rachunkowości i plan kontprzygotowanie sprawozdań jednostkowych i...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Gdynia

  SERVICE JOBS sp. z o.o.

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  Zakres obowiązków:Prowadzenie pełnej księgowości firmy zgodnie z obowiązującymi przepisamiSporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT,...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, ul. Podwale 13

  Zakład Doskonalenia Zawodowego

  Specjalista ds. księgowości

  Prowadzenie kompleksowej księgowości.Zarządzanie polityką rachunkowości i planem kont.Przygotowywanie sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych.Nadzór...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-17