Our Team

Główny księgowy

Praca: Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olkuszu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Olkusz
Ogłoszenie o naborze Nr 139788

Warunki pracy

praca od poniedziału do piąteki w godzinach 7.30-15.30, praca przy komputerze w siedzibie urzędu, budynek inspektoratu jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, siedziba Inspektoratu mieści się na parterze

Zakres zadań

 • prowadzi pełną księgowości syntetyczną i analityczną zgodnie z obowiązującymi przepisami o finansach publicznych i o rachunkowości, z uwzględnieniem budżetu jednostki w układzie zadaniowym,
 • opracowuje i aktualizuje dokumenty wewnętrzne regulujące obszar rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki, w tym szczególności zasad (polityki) rachunkowości, Zakładowego Planu Kont, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • opracowuje roczne plany finansowe i plan budżetu zadaniowego oraz poddaje bieżącej analizie realizację planów oraz opracowuje wnioski w sprawie konieczności zmian w planach finansowych
 • sporządza sprawozdania budżetowe, w tym w układzie zadaniowym oraz sprawozdania finansowe,
 • sprawuje nadzór nad gospodarką finansową i realizacją systemu kontroli zarządczej z obszaru rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki
 • wykonuje dyspozycję środkami pieniężnymi w celu prawidłowego i terminowego regulowania zobowiązań jednostki oraz dokonywania rozliczeń finansowych dochodów i wydatków
 • obsługuje programy: bankowość elektroniczna – NBE, Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa – Trezor, program finansowo – księgowych, BUZA.
 • dokonuje kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe •Wykształcenie: wyższe spełnienie jednego z warunków: a. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości, b. ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego praktyki w rachunkowości
 • Doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych administracji rządowej
 • Dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy, praktyczna wiedza nt. zagadnień związanych z rachunkowością budżetową (plany kont, klasyfikacja budżetowa), znajomość ustawy o finansach publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przepisów z zakresu sprawozdawczości budżetowej i przepisów podatkowych, a także Ordynacji podatkowej i Prawa zamówień publicznych oraz umiejętność wykorzystywania przepisów w praktyce
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Gdynia

  SERVICE JOBS sp. z o.o.

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  Zakres obowiązków:Prowadzenie pełnej księgowości firmy zgodnie z obowiązującymi przepisamiSporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT,...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, ul. Podwale 13

  Zakład Doskonalenia Zawodowego

  Specjalista ds. księgowości

  Prowadzenie kompleksowej księgowości.Zarządzanie polityką rachunkowości i planem kont.Przygotowywanie sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych.Nadzór...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Medea Health

  Główny Księgowy / Głowna Księgowa

  Zakres Twoich obowiązków:Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz podatkowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami.Weryfikacja zapisów na kontach...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Dębica

  Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe S.A.

  Zastępca Głównej Księgowej

  Opis stanowiska:Prowadzenie księgowości SpółkiSporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi standardami i przepisamiSporządzanie i składanie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj