Our Team

Główny Specjalista ds. Płac

Praca: Główny Specjalista ds. Płac

Główny Specjalista ds. Płac
Miejsce pracy: Warszawa
TERMIN SKŁADANIA CV: 5 czerwca 2022r.

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, 
 • ma minimum pięć lat doświadczenia zawodowego w naliczaniu wynagrodzeń,
 • zna przepisy Ustaw: o PDOF, o Systemie Ubezpieczeń Społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • zna przepisy Kodeksu pracy, 
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • jest osobą samodzielną w wykonywaniu obowiązków i potrafi skutecznie organizować pracę własną,
 • wykazuje się zaangażowaniem i umiejętnością pracy w zespole,
 • jest osobą skrupulatną, rzetelną i terminową.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń w dużej firmie, zatrudniającej powyżej 300 pracowników.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • prowadzenie ewidencji płacowej, podatkowej i ubezpieczeniowej,
 • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów płacowych, podatkowych i ubezpieczeniowych,
 • prawidłowe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń, rozliczanie umów cywilnoprawnych oraz sporządzanie korekt list płac, 
 • kontrola i naliczenia świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa,
 • prawidłowe naliczenia i rozliczanie wpłat i potrąceń z list płac na PPK,
 • dekretowanie list wynagrodzeń i związanych z nimi dowodów księgowych oraz terminowe wprowadzanie wpłat z tytułu wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników/ zleceniobiorców,
 • przygotowywanie danych finansowych do wniosków o płatność w zakresie projektów UE, w tym w szczególności w ramach POIŚ, RPO, PO PT,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i korygujących ZUS oraz US,
 • opracowywanie danych dotyczących konfigurowania nowych składników wynagrodzeń,
 • nadzór nad specjalistami i starszymi specjalistami w procesie zamykania listy płac.
APLIKUJ TERAZ