Our Team

Główny Specjalista ds. Płac

Praca: Główny Specjalista ds. Płac

Jeśli posiadasz więcej niż 5 lat doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu procesów obsługi płacowej w organizacji zatrudniającej powyżej 900 osób, znasz i potrafisz stosować w praktyce przepisy z zakresu prawa pracy, jesteś wnikliwa/y, dokładnie realizujesz powierzone zadania, jesteś systematyczny, zdeterminowany i odporny na stres to szukamy właśnie Ciebie :)

Główny Specjalista ds. Płac
Miejsce pracy: Warszawa
Główne zadania na stanowisku pracy:
 • koordynowanie procesu obsługi płacowej pracowników w Centrali i Oddziałach na terenie Polski,
 • kontrola poprawności naliczenia list płac pracowników działu personalnego,
 • sporządzanie korekt w systemie oraz płatniku i ich kontrola,
 • kontrola zwolnień lekarskich i innych usprawiedliwionych nieobecności ,
 • naliczanie wynagrodzeń oraz świadczeń pracowniczych, składek ZUS a także zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji i sprawozdań do ZUS, US, PFRON, GUS
 • dokonywanie potrąceń i sporządzanie rozliczeń miesięcznych składek PPK,
 • sporządzanie zestawień i raportów z zakresu administracji płacowej,
 • bieżąca współpraca z Działem Finansowo - Księgowym w kwestiach związanych z rozliczeniami wynagrodzeń,
 • naliczanie odpisów i korekt ZFŚS oraz naliczanie rezerw urlopowych,
 • przygotowanie danych do sporządzania rezerw emerytalno-rentowych.
Nasze oczekiwania:
 • minimum 5 lat doświadczenia w naliczaniu wynagrodzeń w dużej organizacji lub biurze rachunkowym,
 • doświadczenie w obsłudze ok. 800 pracowników cywilnych,
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • praktyczna znajomość obsługi programu Płatnik,
 • praktyczna umiejętność sporządzania deklaracji rozliczeniowych oraz korekt
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel,
 • rzetelność i zaangażowanie w wykonywane zadania oraz umiejętność organizacji pracy własnej,
 • komunikatywność i umiejętności pracy w zespole,
 • znajomość programu Symfonia mile widziana.
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • pracę w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku,
 • możliwość zdobywania nowych kwalifikacji,
 • dofinansowany pakiet medyczny.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Za wszystkie zgłoszenia serdecznie dziękujemy.Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez Państwa w związku z ubieganiem się o zatrudnienie jest Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail : sekretariat@igbmazovia.pl lub telefonicznie pod nr tel.22 328 60 01

Administrator informuje, że:
1. Kontakt z inspektorem ochrony danych w sprawach dot. danych osobowych oraz praw osób których dane dotyczą realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@igbmazovia.pl
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji oraz kontakt z osobą ubiegającą się o zatrudnienie. Po wyrażeniu dodatkowej zgody dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. na podstawie przepisu art. 221 § 1 ustawy Kodeks pracy. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zatrudnienie przekaże z własnej inicjatywy szerszy zakres danych osobowych, niż wymagany, będą one przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej zgody w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, którym jest fakt ich przesłania. W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO będą przetwarzane dane w celach przyszłych rekrutacji.
4. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników administratora zaangażowanych w procesy rekrutacyjne.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji procesu rekrutacji na dane stanowisko nie dłużej niż 3 miesiące od wyboru kandydata na to stanowisko, a w przypadku przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. Dane przetwarzane na podstawie zgody niezależnie od wskazanego okresu będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.
6. Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniach i ofertach pracy, jest wymagane określonymi przepisami prawa i jest niezbędne dla skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko. Tam gdzie kandydat podaje dane w szerszym zakresie niż wymagany lub na potrzeby przyszłych rekrutacji, podaje jej dobrowolnie.
7. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec administratora z następujących praw:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
b) żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, Warszawa).
8. Realizacja praw, o których mowa w pkt 7 lit. a) - c) możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: rekrutacja@igbmazovia.pl lub pod numerem telefonu 22 328 63 42, a także drogą listowną przesyłając żądanie na adres siedziby ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa.
9. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Kraków

  Capgemini

  Employee Admin and Voice Senior Specialist

  Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. About us Capgemini is a global leader in consulting, technology services...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Wrocław, Biskupice Podgórne

  Dongshin Motech Poland Sp. z o.o.

  Specjalista ds. kadr i płac

  obsługa kadrowo-płacowa pracowników,kompleksowe naliczanie wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, składek PFRON, ZFŚS, ZUS, zaliczek na podatek...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa - Al. Wyścigowa 6

  ESOLEO Sp. z o.o.

  Specjalista ds. kadr i płac

   Będziesz odpowiedzialna/y za:prowadzenie akt osobowych i dokumentacji kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawanaliczanie wynagrodzeń z...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Polkowice

  CCC S.A.

  Specjalista ds. kadr i płac

  Szukamy osób, które:posiadają min. 3- letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,posiadają wykształcenie wyższe,bardzo dobrze znają przepisy Prawa...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj