Our Team

Główny specjalista ds. roszczeń

Praca: Główny specjalista ds. roszczeń

Chcesz mieszkać w czystej i sprawnej komunikacyjnie stolicy? Zapraszamy do współpracy! Budujmy razem ekologiczny, nowoczesny i przyjazny transport miejski! Dołącz do Działu Roszczeń w Biurze Organizacyjno- Prawnym jako:

Główny specjalista ds. roszczeń
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2024/121
Będziesz odpowiadać za:
 • analizę i ocenę roszczeń kontraktowych w realizowanych przez Spółkę projektach infrastrukturalnych;
 • identyfikację ryzyk kontraktowych i proponowanie działań prewencyjnych;
 • uzgadnianie postanowień dotyczących zmian i roszczeń umów/ aneksów/ porozumień;
 • ewidencję roszczeń wykonawców/ zamawiających,
 • negocjacje z wykonawcami, podwykonawcami oraz innymi stronami zaangażowanymi w projekty;
 • wsparcie zespołów kontraktowych w zakresie zarządzania kontraktami i roszczeniami;
 • współpracę z zespołem prawnym w celu zapewnienia zgodności dokumentacji kontraktowej z obowiązującymi przepisami prawa.
Czeka na Ciebie:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • elastyczny system pracy hybrydowej (częściowo praca zdalna + częściowo w biurze w Warszawie)
 • praca w godzinach: 7.00-15.00,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie na życie oraz możliwość wykupienia karnetu sportowego,
 • bilet na przejazdy całą warszawską komunikacją miejską za jedyną złotówkę rocznie dla Ciebie i Twoich dzieci oraz dofinansowanie do biletów w wysokości 50% dla osób spoza Warszawy,
 • pakiet socjalny (m.in. dofinansowania do urlopu wypoczynkowego dla Ciebie i Twojej rodziny, możliwość otrzymania nisko oprocentowanej pożyczki na remont/zakup mieszkania),
 • możliwość uzyskania dofinansowania do szkoleń i studiów,
 • bezpłatna nauka języka angielskiego i niemieckiego na platformie eTutor dla Ciebie i wybranej osoby towarzyszącej,
 • bezpłatne konsultacje psychologiczne dla pracowników,
 • podwyższone do 4% wpłaty do PPK.
A od Ciebie oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego (na kierunku: prawo/ technicznym/ administracyjnym/ ekonomicznym),
 • co najmniej pięciu lat doświadczenia na stanowiskach przy przygotowaniu/realizacji/ nadzorze inwestycji w zakresie przygotowania zapisów umownych lub roszczeń,
 • umiejętności praktycznego zastosowania przepisów z zakresu prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych oraz warunków kontraktowych FIDIC;
 • bardzo dobrej znajomości MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Teams;
 • umiejętności analitycznych i negocjacyjnych;
 • wysokiego poziomu kultury osobistej,
 • samodzielności, dokładności i zaangażowania w wykonywane obowiązki.