Our Team

Główny Specjalista / Główna Specjalistka w Wydziale Zobowiązań

Praca: Główny Specjalista / Główna Specjalistka w Wydziale Zobowiązań

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Główny Specjalista / Główna Specjalistka w Wydziale Zobowiązań
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • księgowanie faktur zakupowych,
 • ewidencjonowanie i zapłata zaliczek na poczet dostaw i usług oraz komorniczych zgłoszonych przez komórki biznesowe,
 • księgowanie pozostałych dokumentów zobowiązaniowych niebędących fakturami zgłoszonych przez komórki merytoryczne,
 • weryfikacja, księgowanie wydatków służbowych pracowników, księgowanie i rozliczanie ZFŚS,
 • obsługa księgowa kaucji dotyczących umów zakupowych,
 • kontrola formalna -rachunkowa dokumentów dołączonych w workflow,
 • uzgadnianie rejestru VAT naliczonego z kontem VAT,
 • analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych dotyczących zobowiązań,
 • wystawianie i wysyłka not korygujących dla dostawców,
 • realizacja czynności związanych z zamknięciem okresu w obszarze zobowiązań,
 • dokonywanie potwierdzeń sald zobowiązań z kontrahentami,
 • archiwizacja dokumentów

Oferujemy:

 • praca na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat,
 • stabilizacja- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza,
 • szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • atmosfera- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ