Our Team

Główny Specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym

Praca: Główny Specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym

Główny Specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym
Miejsce pracy: Kraków, ul. M.J. Piłsudskiego 22
Termin składania CV: 29 lutego 2024 r.
CZEKAMY NA KANDYDATA KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe na kierunkach ekonomia lub finanse i rachunkowość,
 • ma co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w w/w obszarach,
 • zna przepisy ustaw: Ustawa o rachunkowości, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o podatku od towarów i usług,
 • samodzielnie rozwiązuje problemy księgowe,
 • sprawnie posługuje się pakietem MS Office,
 • jest odpowiedzialny, rzetelny i terminowy,
 • jest komunikatywny i potrafi pracować w zespole,
 • potrafi organizować pracę własną oraz działać w sytuacjach stresowych.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • ewidencję księgową przychodów i kosztów (prowadzenie ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i według miejsc powstania w szczegółowości rodzaju działalności),
 • analizę prawidłowości dokumentowania zdarzeń gospodarczych na potrzeby VAT, współpracę z jednostką nadrzędną w sprawie Vat,
 • ewidencję księgową wydatków majątkowych/ nakładów inwestycyjnych,
 • ewidencję księgową projektów współfinansowanych ze środków UE oraz ich rozliczanie,
 • analizę i uzgadnianie kont księgowych,
 • inwentaryzację drogą weryfikacji, potwierdzenia sald i rozliczanie inwentaryzacji drogą spisu z natury,
 • bieżącą obsługę rachunków bankowych,
 • ewidencję księgową prowadzonej działalności gospodarczej,
 • opracowywanie danych do sprawozdań budżetowych, finansowych, GUS i innych.
 • umowę o pracę, stabilne zatrudnienie,
 • dofinansowanie do prywatnej opieki,
 • wczasy "pod gruszą", bazy noclegowe w całym kraju,
 • atrakcyjne pakiety szkoleniowe,
 • dofinansowanie do karty sportowej,
 • zgrany zespół i miłą atmosferę,
 • pracę, która ma znaczenie.