Our Team

Główny specjalista

Praca: Główny specjalista

Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116983

Warunki pracy


 • Praca biurowa.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego.

 • Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Kontakty z Głównym Urzędem Statystycznym w celu niezbędnych uzgodnień z zakresu realizowanych zadań oraz z kontrahentami w celu egzekucji należności, wyjaśniania niezgodności w dowodach księgowych, weryfikacji sald.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej posiada podjazd i dwie windy, windy nie są wyposażone w informację głosową, ciągi komunikacyjne w budynku odpowiedniej szerokości, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę księgowo - kasową Urzędu poprzez księgowanie operacji gospodarczych.
 • Analizuje prawidłowość i realność zapisów księgowych i sald.
 • Sporządza sprawozdania budżetowe, finansowe (sprawozdania, raporty, bilanse) i opracowuje informacje z wykonania budżetu.
 • Analizuje i monitoruje prawidłowość realizacji dochodów i wydatków jednostki.
 • Zastępuje Głównego Księgowego i Zastępcę Głównego Księgowego oraz kieruje Wydziałem Ekonomicznym w przypadku nieobecności wymienionych osób.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi finansowo - księgowej
 • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Rozporządzeń Ministra Finansów: -z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, -z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, -z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, -z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, -z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Umiejętność argumentowania
 • Kreatywność
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programu TREZOR
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Kietrz

  Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach

  Specjalista ds.księgowości

  księgowanieWymagania konieczne:Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczneUprawnienia: doświadczenie

  Szczegóły

  Dodane: 2023-03-28

 • Lokalizacja:

  Gdańsk

  Gdański Urząd Pracy

  Specjalista ds. księgowości

  Księgowanie dokumentów finansowych klientów firmy. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8-16.Wymagania konieczne:Wykształcenie: wyższe (w tym...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-03-27

 • Lokalizacja:

  Chrzanów

  Dr. Green Sp. z o.o.

  Specjalista ds. księgowych

   Opis stanowiska:Kontrola dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym,Dekretowanie i księgowanie faktur kosztowych, transakcji bankowych...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-03-27

 • Lokalizacja:

  Puławy

  Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

  Technik rachunkowości

  zgodny z programem stażuWymagania konieczne:Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)Wymagania inne:wykształcenie wyższe ekonomia, fiznanse, rachunkowość

  Szczegóły

  Dodane: 2023-03-25