Our Team

Główny specjalista

Praca: Główny specjalista

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117524

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Obsługa klientów zewnętrznych.

 • Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.

 • Praca w budynku znajdującym się w centrum Warszawy częściowo przystosowanym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Planuje wydatki w zakresie budżetu Urzędu oraz rezerwy celowej budżetu państwa i/lub budżetu środków europejskich na potrzeby projektów finansowanych z funduszy zagranicznych oraz prowadzi bieżący nadzór nad wydatkowaniem środków przyznanych dla tych projektów, a także wypełnia obowiązki związane z rozliczeniem i sprawozdawczością finansową przedmiotowych projektów.
 • Przygotowuje wnioski o zapewnienie finansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rzecz realizowanych przez Urząd projektów finansowanych z funduszy zagranicznych oraz wnioski o uruchomienie tych środków, jak również sporządza wnioski o dokonanie niezbędnych korekt/zmian wydanych decyzji, w tym nadzoruje terminowość wysyłania ww. wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz realizację warunków określonych w obowiązującej w tym zakresie procedurze.
 • Współpracuje przy tworzeniu budżetów do dokumentacji aplikacyjnej projektów finansowanych z funduszy zagranicznych oraz nadzoruje terminowość przepływu środków finansowych na działania przewidziane w projektach finansowanych z funduszy zagranicznych.
 • Konsultuje dokumentację przetargową dotyczącą działań wchodzących w zakres projektów finansowanych z funduszy zagranicznych, w tym w szczególności pod kątem środków budżetowych lub rezerwy celowej budżetu państwa, przyznanych Urzędowi na realizację projektów finansowanych z funduszy zagranicznych.
 • Wykonuje czynności związane z opiniowaniem propozycji udziału Urzędu w projektach finansowanych z funduszy zagranicznych, w tym w projektach partnerskich, w szczególności pod kątem możliwości zapewnienia finansowania działań oraz procedur, określonych dla danego źródła finansowania.
 • Gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu wymaganą zgodnie z wytycznymi danego funduszu, a także przygotowuje i przekazuje dokumenty do archiwum zakładowego w zakresie prowadzonych spraw.
 • Współpracuje z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie, rozliczanie, audyt i kontrolę projektów finansowanych z funduszy zagranicznych, sporządza analizy i zestawienia na potrzeby przełożonych, kierownictwa Urzędu i instytucji zewnętrznych oraz wykonuje inne prace i czynności zlecone przez przełożonych, związane z funkcjonowaniem biura.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Znajomość elementów ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość elementów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Znajomość zagadnień z zakresu przygotowywania i realizacji projektów.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość obsługi programu Ms Excel.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość wytycznych dla projektów realizowanych w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
 • Znajomość procedury zapewniania i uruchamiania środków rezerwy celowej budżetu państwa na potrzeby realizacji projektów finansowanych z funduszy zagranicznych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym - B2.
 • Przeszkolenie w zakresie przepisów o finansach publicznych, procedury zapewnienia i uruchomienia środków rezerwy celowej budżetu państwa na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zagranicznych.
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Rzeszów

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Specjalista

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Szczecin

  METRO Global Solution Center Sp. z o.o.

  Asset Accounting Senior Process Expert

  Tasks & Responsibilities:Participation in LUCA Digital Finance subproject Finance, module General Ledger and Asset Accounting.First contact point for all...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-03-23

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

  Główny specjalista

  Warunki pracy·        praca stacjonarna w siedzibie pracodawcy·       ...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-03-21

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Starszy specjalista

  Warunki pracyPraca administracyjno-biurowa.Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-03-20