Our Team

Główny specjalista

Praca: Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130072

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Zagrożenie korupcją
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Monitoruje i analizuje orzecznictwo organów podatkowych, w celu zapewnienia jednolitości w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od sprzedaży detalicznej, podatku od gier oraz podatku od niektórych instytucji finansowych, opłaty od środków spożywczych oraz opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz za zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych, w części dotyczącej opłaty za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.
 • Monitoruje, analizuje i opiniuje wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz ich zmiany, w celu zapewnienia ich jednolitości i prawidłowości w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od sprzedaży detalicznej, podatku od gier oraz podatku od niektórych instytucji finansowych, opłaty od środków spożywczych oraz opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz za zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych, w części dotyczącej opłaty za napoje alkoholowe 2 w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.
 • Opracowuje stanowiska na wniosek Departamentu Kluczowych Podmiotów w prowadzonym postępowaniu o wydanie opinii w zakresie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki.
 • Opracowuje projekty zmian interpretacji indywidualnych, pism procesowych oraz projektów odpowiedzi na skargi do WSA i skargi kasacyjne do NSA w związku z dokonanymi zmianami interpretacji.
 • Udziela odpowiedzi na wystąpienia organów podatkowych, w celu wyjaśnienia istotnych wątpliwości w zakresie wykładni oraz stosowania przepisów podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od sprzedaży detalicznej, podatku od gier oraz podatku od niektórych instytucji finansowych, opłaty od środków spożywczych oraz opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz za zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych, w części dotyczącej opłaty za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.
 • Dokonuje przeglądu i analizy orzecznictwa sądów administracyjnych, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (TK), Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).
 • Opracowuje wnioski zawierające informacje o potrzebie zmiany przepisów prawa podatkowego oraz potrzebie wydania interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych, kierowane do komórek legislacyjnych w ministerstwie.
 • Opracowuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, oświadczenia i zapytania senatorskie oraz wystąpienia obywateli, organizacji i instytucji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego lub w obszarze związanym z interpretacją przepisów prawa
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku od spadków i darowizn
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku od sprzedaży detalicznej
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku od gier
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku od niektórych instytucji finansowych
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego z zakresu opłaty od środków spożywczych oraz opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz za zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych, w części dotyczącej opłaty za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml
 • Znajomość zasad funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność argumentowania
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego
 • Znajomość prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Znajomość prawa gospodarczego
 • Znajomość prawa cywilnego


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Specjalista

  Warunki pracyPraca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennieNietypowe godziny pracy (w tym dyżury) Zakres zadańProwadzi...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-12-08

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Komenda Główna Policji w Warszawie

  Główny specjalista

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:praca pod presją czasu.Miejsce i otoczenie...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-12-01

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Główny specjalista

  Warunki pracypraca administracyjno-biurowaobsługa komputera powyżej 4 godzin dzienniekrajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowezagrożenie naciskami grup...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-12-01

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Główny specjalista

  Warunki pracypraca administracyjno-biurowaobsługa komputera powyżej 4 godzin dzienniekrajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - udział w seminariach,...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-11-30