Our Team

Główny specjalista

Praca: Główny specjalista

Biuro do spraw Substancji Chemicznych w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 132849

Warunki pracy


 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
 • Biuro do spraw Substancji Chemicznych mieści się w wynajmowanym budynku na 4 piętrze. Wejście do budynku bez barier architektonicznych od strony ul. Targowej 35 w Łodzi. Szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrznych oraz winda w budynku dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencję księgową (syntetyczną i analityczną)
 • sprawuje bieżącą kontrolę nad legalnością dokumentów księgowych i operacji gospodarczych
 • sporządza przelewy bankowe na podstawie zatwierdzonych dokumentów księgowych, terminowo reguluje zobowiązania
 • uzgadnia plan finansowy oraz wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz zadaniach
 • sprawuje bieżącą kontrolę w zakresie ustalania prawidłowej wysokości opłat oraz ustalania środków nienależnych, współpracuje z departamentami merytorycznymi w przygotowaniu dokumentów związanych ze zwrotem tych środków oraz z ustaleniem i windykacją należności budżetowych
 • współpracuje w przygotowaniu obowiązujących sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych wymaganych przepisami prawa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego księgowość
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie: rachunkowości
 • biegła obsługa komputera
 • umiejętność pracy w zespole, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym