Our Team

Główny specjalista

Praca: Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138204

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - udział w posiedzeniach grup
  roboczych OECD i Unii Europejskiej
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz - uzgadnianie stanowiska Polski w zakresie projektowanych oraz implementowanych przepisów dotyczących
  projektu BEPS 2

Zakres zadań

 • Koordynuje udział Rzeczypospolitej Polskiej w pracach komitetów i grup roboczych OECD oraz Unii Europejskiej dotyczących Projektu do Spraw Przeciwdziałania Erozji Podstawy Opodatkowania i Przenoszeniu Zysku 2 (BEPS 2)
 • Koordynuje i bierze aktywny udział w procesach legislacyjnych, których celem jest implementacja rezultatów BEPS 2 do polskiego systemu podatkowego
 • Koordynuje zadania związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności poprzez koordynację pracy nad analizami w zakresie podatków dochodowych, sporządzanych przy współpracy z innymi zespołami/wydziałami Departamentu Podatków Dochodowych
 • Prowadzi analizy rozwiązań stosowanych przez państwa OECD w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez przedsiębiorstwa międzynarodowe oraz przeciwdziałania szkodliwej konkurencji podatkowej
 • Koordynuje wymianę wiedzy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów w zakresie BEPS 2

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze podatków
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne posługiwanie się językiem w mowie i piśmie, w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość międzynarodowego prawa podatkowego
 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  PwC

  Specjalista / Specjalistka ds. Podatków - CEE

  Twoja przyszła rola:pomoc w przygotowywaniu analiz podatkowych i raportów na poziomie regionu CEE,monitorowanie istotnych kwestii podatkowych w spółkach...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Łódź

  NES Global Talent

  Specjalista / Specjalistka ds. podatków

  Zakres obowiązków:Prowadzenie rozliczeń podatkowych w firmie – CIT, VAT, PIT, IFT, podatek u źródła, podatek od nieruchomościSporządzanie deklaracji...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  NES Global Talent

  Specjalista / Specjalistka ds. podatków

  Zakres obowiązków:Prowadzenie rozliczeń podatkowych w firmie – CIT, VAT, PIT, IFT, podatek u źródła, podatek od nieruchomościSporządzanie deklaracji...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Poznań

  NES Global Talent

  Specjalista / Specjalistka ds. podatków

  Zakres obowiązków:Prowadzenie rozliczeń podatkowych w firmie – CIT, VAT, PIT, IFT, podatek u źródła, podatek od nieruchomościSporządzanie deklaracji...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj