Our Team

Główny specjalista

Praca: Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138273

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Zagrożenie korupcją
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe w przypadku unikania opodatkowania dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie dochodów (przychodów) osiągniętych ze źródła: stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście i prawa majątkowe oraz przygotowuje projekty decyzji ustalających dodatkowe zobowiązanie podatkowe, w ramach ww. postępowań. Opracowuje w tych sprawach odpowiedzi na skargi i skargi kasacyjne do sądów administracyjnych, opracowuje projekty skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych.
 • Prowadzi postępowania w zakresie wydawania opinii zabezpieczających (ich zmiany, uchylenia) oraz wydawania decyzji określających warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania. Opracowuje w tych sprawach odp. na skargi i skargi kasacyjne do sądów administracyjnych oraz sporządza projekty skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych.
 • Opiniuje wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie uzasadnionego przypuszczenia zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz środków ograniczających umowne korzyści oraz wnioski o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia, w zakresie istnienia uzasadnionego przypuszczenia wydania decyzji, jak również środków ograniczających umowne korzyści.
 • Prowadzi postępowania w sprawie uchylenia interpretacji indywidualnej. Opracowuje w tych sprawach odp. na skargi i skargi kasacyjne do sądów administracyjnych, sporządza projekty skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych.
 • Reprezentuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach uregulowanych w ustawie Ordynacja podatkowa.
 • Analizuje informacje i opracowuje dokumenty wykorzystywane w projektowaniu założeń ustaw oraz ustaw związanych ze stosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, jak również uczestniczy w procesie legislacyjnym w zakresie dotyczącym procedowanych projektów.
 • Realizuje sprawy z zakresu identyfikacji struktur agresywnego planowania podatkowego oraz współpracy międzynarodowej z administracjami podatkowymi innych krajów w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.
 • Prowadzi postępowania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wszystkich źródeł określonych w ustawie, innych podatków oraz podatków i opłat lokalnych (z wyłączeniem podatku od towarów i usług), jak również współpracuje w tym zakresie z innymi Wydziałami Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego
 • Znajomość prawa podatkowego (Ordynacja podatkowa, CIT, PIT, PCC, podatek od spadków i darowizn, podatki i opłaty lokalne)
 • Znajomość zagadnień ekonomii i prawa gospodarczego
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Język angielski na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
 • Znajomość problematyki międzynarodowego prawa podatkowego oraz współpracy międzynarodowej


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  PwC

  Specjalista / Specjalistka ds. Podatków - CEE

  Twoja przyszła rola:pomoc w przygotowywaniu analiz podatkowych i raportów na poziomie regionu CEE,monitorowanie istotnych kwestii podatkowych w spółkach...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Łódź

  NES Global Talent

  Specjalista / Specjalistka ds. podatków

  Zakres obowiązków:Prowadzenie rozliczeń podatkowych w firmie – CIT, VAT, PIT, IFT, podatek u źródła, podatek od nieruchomościSporządzanie deklaracji...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  NES Global Talent

  Specjalista / Specjalistka ds. podatków

  Zakres obowiązków:Prowadzenie rozliczeń podatkowych w firmie – CIT, VAT, PIT, IFT, podatek u źródła, podatek od nieruchomościSporządzanie deklaracji...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Poznań

  NES Global Talent

  Specjalista / Specjalistka ds. podatków

  Zakres obowiązków:Prowadzenie rozliczeń podatkowych w firmie – CIT, VAT, PIT, IFT, podatek u źródła, podatek od nieruchomościSporządzanie deklaracji...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj