Our Team

Główny specjalista

Praca: Główny specjalista

Ministerstwo Przemysłu w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139942

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie wymagająca wysiłku statycznego.
 • Duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych.
 • Praca przy komputerze w pozycji siedzącej.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego. 
 • Stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, związana z zapewnieniem bezpieczeństwa danych.
 • Charakter pracy wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, ministerstwami i instytucjami.
 • Praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w opracowaniu i przygotowaniu materiałów planistycznych do projektu budżetu Ministra Przemysłu.
 • Sporządza projekty planu i plan dochodów i wydatków w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym, na podstawie zgłoszeń komórek organizacyjnych Ministerstwa Przemysłu oraz zgodnie z limitami wydatków.
 • Sporządza projekty planu dochodów i wydatków w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym, na podstawie zgłoszeń komórek organizacyjnych Ministerstwa Przemysłu oraz zgodnie z limitami wydatków.
 • Weryfikuje i analizuje wnioski komórek organizacyjnych MP o dokonanie zmian w planie finansowym MP oraz na ich podstawie opracowuje propozycje zmian w planie w ciągu roku.
 • Przygotowuje i opracowuje wystąpienia do ministra właściwego do spraw finansów (w szczególności wnioski o uruchomienie rezerw celowych) oraz innych ministerstw.
 • Monitoruje realizację oraz zaangażowanie planu finansowego po zmianach w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym poprzez analizę stopnia wykonania wydatków przez komórki organizacyjne MP, w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym oraz uzgadnia plan po zmianach i monitoruje zaangażowanie.
 • Tworzy bieżące analizy z wykonania planów dochodów, wydatków, zadań oraz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 • Sporządza na potrzeby Ministra Finansów, Biura Analiz Sejmowych oraz Komisji Sejmowych i Senackich projekty szczegółowych informacji związanych z projektem oraz wykonaniem budżetu w części 48.
 • Opracowuje wewnętrzne procedury w zakresie procesów realizowanych przez wydział, w celu zapewnienia sprawnej i usystematyzowanej realizacji zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (powyżej 3 lat) pracy samodzielnej w obszarze planowania lub wykonania budżetu państwa
 • Wiedza w zakresie: finansów publicznych, podstaw rachunkowości, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Kompetencje: skuteczna komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególność arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi systemu bankowości elektronicznej NBP
 • Umiejętność obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR)
 • Szkolenia z zakresu finansów publicznych, budżetu zadaniowego


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Łódź

  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

  Specjalista ds. zobowiązań

  - wykonywanie codziennych czynności transakcyjnych dotyczących obszaru zobowiązań spełniając pomiary SLA/KPI i przestrzeganie znormalizowanego krajobrazu...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Świdnica

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

  Technik rachunkowości

  WEDŁUG WNIOSKUWymagania inne:

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-15

 • Lokalizacja:

  Poznań, Grunwald

  Webmetric Sp. z o.o.

  Specjalista / Specjalistka ds. rozliczeń finansowych

  Twoja Praca:Kompleksowa obsługa systemu Comarch ERP Optima: od wystawiania faktur, przez aktualizację danych kontrahentów, po rozliczanie...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-01

 • Lokalizacja:

  Poznań, Stare Miasto

  MDM-DRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

  Specjalista ds. kalkulacji

  Główne obowiązki:wykonywanie, opracowywanie oraz analiza kalkulacji produkcji opakowań papierowych,aktualizowanie baz danych w zakresie...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-06-24