Our Team

Główny specjalista

Praca: Główny specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139892

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. 
 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole planowe i pozaplanowe w departamentach i biurach Ministerstwa, jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz jednostkach i organizacjach zewnętrznych w zakresie spraw zleconych przez Ministra i wykorzystania przyznanych środków finansowych.
 • Przeprowadza kontrole planowe i doraźne w fundacjach w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Dokonuje oceny wyników kontroli oraz sporządza wymagane przepisami dokumenty dotyczące kontroli, w tym zalecenia pokontrolne.
 • Przygotowuje wkład do rocznych planów kontroli oraz Harmonogramów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności i sprawozdań z wykonania tych planów.
 • Sporządza projekty wniosków do właściwych organów w zakresie ustaleń kontrolnych odnośnie do popełnienia przestępstwa/wykroczenia lub przestępstwa/wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub innych czynów, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność.
 • Wykorzystuje narzędzie informatyczne Arachne, opracowane przez Komisję Europejską zgodnie z Procedurą stosowania Arachne w Ministerstwie, jako Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji/ Instytucji odpowiedzialnej za realizację reformy w ramach KPO.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w przeprowadzaniu kontroli
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa, ścisłe centrum

  NES Global Talent

  Kontroler Finansowy

  Obowiązki:miesięczne raportowanie do grupyczynności związane z zamknięciem miesiąca: rezerwy przychodowe i kosztowe, księgowanie rozliczenia leasingów...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-12

 • Lokalizacja:

  Szczecin

  Coloplast Business Centre Sp z o.o.

  Travel and Expense Specialist

  About the departmentThe Travel and Expense Management team, as a part of Accounts Payable, is mainly responsible for employees business trips settlement,...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-10

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Praca.pl

  Kontroler Finansowy z językiem angielskim

  Obowiązki:Dokładne i terminowe zamykanie miesiąca zgodnie z zasadami księgowymi firmyWspółpraca z zespołami różnych działów dla zapewnienia...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-08

 • Lokalizacja:

  Poznań

  Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

  Specjalista ds. kontroli finansowej

  - Projektowanie i opracowywanie rozwiązań analitycznych w celu zrozumienia ryzyka w kluczowych procesach biznesowych- Wykonywanie analiz w celu zapewnienia...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-05