Our Team

Inspektor / Główny Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami

Praca: Inspektor / Główny Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor / Główny Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DZN/160/22

Stanowisko pracy ds. dochodzenia należności Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę

 

Oferujemy:
 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • Bieżące ewidencjonowanie należności w systemie finansowo-księgowym;
 • Inicjowanie działań niezbędnych do podejmowania wszelkich czynności wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego w ramach Funduszy Unii Europejskiej;
 • Realizacja zadań  zmierzających do odzyskania należności na drodze postępowania administracyjnego i cywilnego w ramach Funduszy Unii Europejskiej; sporządzanie projektów pism procesowych i projektów rozstrzygnięć;
 • Podejmowanie niezbędnych działań w czynnościach procesowych w postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych w ramach Funduszy Unii Europejskiej;
 • Weryfikacja wniosków składanych przez dłużników w zakresie przygotowywania  wezwań do zapłaty, decyzji/ugód w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności w ramach funduszy Unii Europejskiej;
 • Dokonywanie potrąceń, pomniejszeń należności ze zobowiązaniami ARiMR w ramach procesu dochodzenia należności w ramach Funduszy Unii Europejskiej;
 • Przygotowywanie zbiorczych dyspozycji finansowych przelewu środków odzyskanych z tytułu środków wydatkowanych w ramach funduszy Unii Europejskiej, w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
 • Opiniowanie wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych w zakresie należności Funduszy Unii Europejskiej oraz opracowywanie i aktualizacja procedur Wydziału;
 • Udział w pracach związanych z przygotowaniem założeń, testowaniem i doskonaleniem systemu informatycznego do obsługi należności będących w kompetencji Wydziału;
 • Przygotowanie odpowiedzi na raporty audytorów, organów kontrolnych oraz odpowiedzialność za wdrożenie rekomendacji i zaleceń pokontrolnych w zakresie kompetencji Wydziału;
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie: średnie/ wyższe ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie, administracja, prawo/
 • biegła znajomość pakietu MS Office, w szczególności umiejętność pracy w MS Excel oraz MS Access,
 • co najmniej 2 letni staż pracy,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z ewidencjonowaniem, rozliczaniem i sprawozdawczością finansowo-księgową, nadzorem, dochodzeniem należności, windykacją lub zarządzaniem należnościami, w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych lub instytucjach/podmiotach korzystających z dotacji lub pomocy finansowej pochodzącej z budżetu państwa bądź budżetu Wspólnot Europejskich, w tym m.in. w kancelariach prawniczych, jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach unijnych,
 • praktyczna znajomość zasad, zagadnień, problematyki oraz ustawodawstwa krajowego i unijnego z obszaru zabezpieczenia i dochodzenia należności, rachunkowości, sprawozdawczości oraz finansowania i rozliczania środków w ramach prowadzonych postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych należności. Umiejętność stosowania i wykorzystania przepisów, procedur cywilnych i administracyjnych oraz egzekucyjnych, jak również zasad stosowania i obowiązywania ustawy o finansach publicznych, rachunkowości w procesie ustalania, zabezpieczania i dochodzenia należności. Znajomość systemów finansowo-księgowych. Znajomość zagadnień i problematyki z zakresu windykacji należności, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania cywilnego,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 09 maja 2018 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wymagania pożądane:
 • kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej,
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej, bankach, jednostkach sektora finansów publicznych i innych instytucjach publicznych,
 • odporność na stres – umiejętność pracy pod presją czasu.
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Łódź

  Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o.

  Referent ds. finansowych (dział dotacji)

  JEŚLI DO NAS DOŁĄCZYSZ BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ:Przygotowywaniem rozliczeń i wniosków o dotacjęWprowadzaniem danych do systemów...

  Szczegóły

  Dodane: 2022-12-02

 • Lokalizacja:

  Łódź

  KRAJOWE CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

  Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym

  prowadzenie rachunkowości oraz rozliczeń finansowych Krajowego Centrum,opiniowanie lub uzgadnianie w zakresie finansowo-księgowym projektów umów...

  Szczegóły

  Dodane: 2022-11-30

 • Lokalizacja:

  Gdynia

  VECTRA S.A.

  Specjalista w Dziale Finansowym

  Jakie będą Twoje zadania?Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowychAnaliza prawidłowości sald kont rozrachunkowych oraz kont bankowychBieżąca...

  Szczegóły

  Dodane: 2022-11-29

 • Lokalizacja:

  Wilno

  Jungtinis Techninis Sekretoriatas, VŠĮ

  Financial Manager

  About the roleWe are offering a full-time position (40 hours per week) of a Financial Manager based in Vilnius, Lithuania. You will oversee the day-to-day...

  Szczegóły

  Dodane: 2022-11-28