Our Team

Inspektor / Główny Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami

Praca: Inspektor / Główny Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor / Główny Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DZN/73/24

Stanowisko pracy ds. dochodzenia należności WPR

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę

Oferujemy:
 • przejrzyste zasady wynagradzania;
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • bieżące ewidencjonowanie w systemie finansowo-księgowym;
 • inicjowanie działań niezbędnych do podejmowania wszelkich czynności wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego w ramach funduszy Unii Europejskiej;
 • realizacja zadań zmierzających do odzyskania należności na drodze postępowania administracyjnego i cywilnego w ramach Funduszy Unii Europejskiej, sporządzanie projektów pism procesowych i projektów rozstrzygnięć;
 • podejmowanie niezbędnych działań w czynnościach procesowych w postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych w ramach Funduszy Unii Europejskiej;
 • weryfikacja wniosków składanych przez dłużników w zakresie przygotowywania wezwań do zapłaty, decyzji/ugód w sprawie udzielania ulg w spłacie należności w ramach funduszy Unii Europejskiej
 • dokonywanie potrąceń, pomniejszeń należności ze zobowiązaniami ARiMR w ramach procesu dochodzenia należności w ramach funduszy Unii Europejskiej
 • przygotowywanie zbiorczych dyspozycji finansowych przelewu środków odzyskanych z tytułu środków wydatkowanych w ramach funduszy Unii Europejskiej, w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział
 • opiniowanie wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych w zakresie należności Funduszy Unii Europejskiej oraz opracowywanie i aktualizacja procedur Wydziału
 • udział w pracach związanych z przygotowaniem założeń, testowaniem i doskonaleniem systemu informatycznego do obsługi należności będących w kompetencji Wydziału;
 • przygotowanie odpowiedzi na raporty audytorów, organów kontrolnych oraz odpowiedzialność za wdrożenie rekomendacji i zaleceń pokontrolnych w zakresie kompetencji Wydziału;
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie: minimum średnie;
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z ewidencjonowaniem, rozliczaniem i sprawozdawczością finansowo-księgową, nadzorem, dochodzeniem należności, windykacją lub zarządzaniem należnościami,
 • praktyczna znajomość zasad, zagadnień, problematyki oraz ustawodawstwa krajowego i unijnego z obszaru zabezpieczenia i dochodzenia należności, rachunkowości, sprawozdawczości oraz finansowania i rozliczania środków w ramach prowadzonych postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych należności. Umiejętność stosowania i wykorzystania przepisów, procedur cywilnych i administracyjnych oraz egzekucyjnych, jak również zasad stosowania i obowiązywania ustawy o finansach publicznych, rachunkowości w procesie ustalania, zabezpieczania i dochodzenia należności. Znajomość systemów finansowo-księgowych. Znajomość zagadnień i problematyki z zakresu windykacji należności, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania cywilnego,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 09 maja 2018 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Uwaga: przy wykształceniu średnim wymagany jest co najmniej 2 letni staż pracy.

Wymagania pożądane:
 • wykształcenie wyższe: ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie, administracja, prawo.
 • kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej,
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej, bankach, jednostkach sektora - finansów publicznych i innych instytucjach publicznych,
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.