Our Team

Inspektor w Oddziale Finansowym

Praca: Inspektor w Oddziale Finansowym

DYREKTOR
SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

w dniu 5 listopada 2021 r.
ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-23/21 na wolne stanowisko

INSPEKTOR w Oddziale Finansowym


I. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127.

II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 1

III. Z naszej strony oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stałe godziny pracy 7:00 – 15:00,
 • wynagrodzenie po podpisaniu umowy o pracę na czas określony: 3.600,00 zł brutto, po ukończonym stażu urzędniczym i podpisaniu umowy o pracę na czas nieokreślony: 4.000,00 zł brutto,
 • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • zakup ubezpieczenia na życie, opieki medycznej oraz karty sportowej.

IV. Będziesz odpowiedzialny za:

 • prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych i finansowych za pomocą programu finansowo – księgowego,
 • przygotowywanie, sprawdzanie i dekretowanie dowodów księgowych,
 • przygotowywanie przelewów bankowych,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej,
 • wykonywanie prac administracyjno-biurowych.

V. Poszukujemy osoby, która:

 • posiada wykształcenie wyższe kierunkowe (wskazane z zakresu rachunkowości),
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowaną opinię,
 • zna program SAP (mile widziane),
 • nie była karana za przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone wobec niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu).
 2. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
 3. Kserokopia dyplomu ukończenia szkoły.
 4. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.
 5. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. W przypadku przekazywania danych osobowych innych niż wskazanych w kwestionariuszu, np. zawartych w dokumentach innych niż wymienionych w ogłoszeniu o konkursie – pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 7. Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.
 8. Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne wymienione w punkcie VII z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy złożyć w terminie do 26 listopada 2021 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) w:

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa
pok. 407A, p. IV

Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Bytom

  Śląski Holding Przemysłowy S.A.

  Specjalista ds. finansowych

  Opis stanowiska:Kontrola merytoryczna dokumentów finansowych, sporządzanie wniosków leasingowych, kredytowychObsługa umów faktoringowych, raportowanie,...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Kraków

  BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

  Consultant in Corporate Finance

  W ramach współpracy gwarantujemy Ci:elastyczną formę zatrudnienia (w zależności od Twoich preferencji - umowa o pracę lub umowa zlecenie)rozwinięty,...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

  Consultant in Corporate Finance

  W ramach współpracy gwarantujemy Ci:elastyczną formę zatrudnienia (w zależności od Twoich preferencji - umowa o pracę lub umowa zlecenie)rozwinięty,...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  JTI GBS

  FP&A Expert - Global Functions

   Currently we are looking Agile Finance Business Partner who will support function Finance Lead in budgeting and performance management processes as well...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj