Our Team

Inspektor

Praca: Inspektor

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127133

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Nalicza uposażenia policjantów i wynagrodzenia pracowników Policji, przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego,
 • Nalicza pozostałe należności z tytułu odpraw dla zwolnionych ze służby, nagród rocznych i jubileuszowych oraz innych świadczeń, w tym: zasiłków pogrzebowych i na zagospodarowanie przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego,
 • Sporządza comiesięczne zestawienia list płac policjantów i pracowników Policji oraz cotygodniowe zestawienia z list dodatkowych należności oraz klasyfikuje wydatki budżetowe, przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego,
 • Sporządza informacje o dochodach PIT-11, deklaracje roczne PIT-4R, PIT-8AR, oraz rozliczanie PIT-40,
 • Prowadzi karty uposażeń policjantów i wynagrodzeń pracowników Policji,
 • Sprawdza pod względem formalno-rachunkowym wnioski o przyznanie dopłaty do wypoczynku,
 • Wystawia zaświadczenia dotyczące wysokości uposażeń i wynagrodzeń, ubezpieczenia zdrowotnego, przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego,
 • Sporządza zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7) na podstawie kart wynagrodzeń i uposażeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : co najmniej 1,5 roku w obszarze płac i ubezpieczeń społecznych,
 • Znajomość w zakresie zagadnień finansowo-płacowych ustaw: o Policji, o pracownikach urzędów państwowych, o służbie cywilnej, kodeksu pracy, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz aktów wykonawczych,
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • Umiejętność: stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, pracy w zespole,
 • Dokładność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu płac,
 • Umiejętność: pracy w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu, rozwiązywania problemów,
 • Asertywność, komunikatywność,
 • Znajomość zagadnień dotyczących finansów publicznych w tym: zasady funkcjonowania sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej oraz zasady działania organizacji jednostek budżetowych.
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Katowice

  Okręgowy Urząd Miar w Katowicach

  Inspektor

  Warunki pracypraca o charakterze administracyjno-biurowym wykonywana w siedzibie urzędupraca z wykorzystaniem komputera (powyżej 4 godzin dziennie) i...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-09-27

 • Lokalizacja:

  Bydgoszcz

  Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

  Inspektor

  Warunki pracyPraca biurowa wykonywana w urzędzie przy komputerze. Nie przewiduje się wystąpień publicznych oraz pracy poza urzędem. Praca na stanowisku...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-09-26

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

  Starszy inspektor

  Warunki pracyPraca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym: godz. pracy od 7:30 do 15:30 w siedzibie Oddziału. Budynek nie jest...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-09-19

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Starszy inspektor

  Warunki pracyPraca administracyjno-biurowa,Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,Praca w wymuszonej pozycji...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-09-15