Our Team

Kierownik ds. Księgowości Spółdzielni Mieszkaniowej

Praca: Kierownik ds. Księgowości Spółdzielni Mieszkaniowej

Kierownik ds. Księgowości Spółdzielni Mieszkaniowej
Miejsce pracy: Wrocław, Dokerska 2a

  

Dołącz do nas, jeśli potrafisz:
 • Kierować finansami, dbać o terminowość i precyzję w księgowości.
 • Sporządzać sprawozdania finansowe Spółdzielni.
 • Analizować i optymalizować gospodarkę finansową zgodnie z prawem.
 • Koordynować pracę zespołu.
 • Kontrolować realizację deklaracji podatkowych.
 • Prowadzić inwentaryzacje.
 • Negocjować z zewnętrznymi partnerami oraz współpracować z Radą Nadzorczą.
 • Przygotowywać plany rzeczowo-finansowe.
Co musisz mieć?
 • 5 lat doświadczenia w księgowości, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym.
 • Znajomość i praktyczną wiedzę dotyczącą praw podatkowych oraz zagadnień księgowo-finansowych.
 • Dyplom wyższych studiów ekonomicznych, najlepiej skoncentrowanych na finansach czy rachunkowości.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w spółdzielni mieszkaniowej.
To oferujemy
 • Umowę o pracę na pełny etat.
 • Świadczenia socjalne.
 • Pakiet medyczny.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Udział w szkoleniach.
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „ENERGETYK” 54-142 Wrocław ul. Dokerska 2A jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd.
2. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej „Energetyk” na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko–Własnościową „Energetyk”. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
8. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowe „Energetyk”.


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  SP EUROPE Sp. z o.о.

  Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Nadzór i prowadzenie pełniej księgowości Spółki zgodnie z Ustawą o rachunkowości; Zapewnienie terminowości i prawidłowości rozliczeń podatkowych w...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Dębica

  Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe S.A.

  Zastępca Głównej Księgowej

  Opis stanowiska:Prowadzenie księgowości SpółkiSporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi standardami i przepisamiSporządzanie i składanie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Słubice

  Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

  Główny księgowy

  prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowościa jednostki budżetowejWymagania konieczne:Zawód: Główny księgowy (wymagany staż - lata:...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-21

 • Lokalizacja:

  Kraków, Śródmieście

  MENTE BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Główny księgowy / Główna księgowa

  przeprowadzenie diagnozy potrzeb Klienta w zakresie formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz formy opodatkowaniapodatkowy audyt działalności...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-20