Our Team

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Praca: Kierownik Działu Finansowo-Księgowego


Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:


Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Dział: Dział Finansowo-Księgowy


Miejsce pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad całością spraw finansowo-księgowych, zatwierdzanie księgowań
 • współudział w organizowaniu i obiegu oraz kontroli dokumentów finansowo-księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia Muzeum
 • współudział przy tworzeniu sprawozdania finansowego
 • należyte gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych
 • kontrola rejestrów zakupów i sprzedaży przed wysyłaniem deklaracji VAT
 • rozliczanie dotacji podmiotowej, dotacji celowych i inwestycyjnych
 • prowadzenie polityki przepływów pieniężnych oraz nadzór nad płatnościami zleceniobiorcom, dostawcom, usługodawcom, w tym bieżąca kontrola zapotrzebowania na gotówkę
 • obsługa finansowa i księgowa Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych
 • przeprowadzanie rocznej inwentaryzacji środków trwałych w trybie spisu z natury, w uzgodnieniu z Główną Księgową

Nasze wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe na kierunku Ekonomia, Finanse lub Rachunkowość
 • min. 5 lat stażu pracy
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

 • kursy i szkolenia z zakresu księgowego
 • znajomość języka angielskiego
 • odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole

Co oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta
 • możliwość rozwoju zawodowego
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:„Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”
APLIKUJ TERAZ