Our Team

Kierownik referatu

Praca: Kierownik referatu

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik referatu
Miejsce pracy: Nowy Dwór Mazowiecki
Ogłoszenie o naborze Nr 133508

Warunki pracy

Miejsce pracy znajduje się w czterokondygnacyjnym budynku przy ul. Legionów 7. W budynku przy wejściu głównym znajduje się podjazd umożliwiającym wjazd osobom z niepełnosprawnością ruchową. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Praca pod presją czasu, kontakt z podatnikami.

Zakres zadań

 • Planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę podległych pracowników w celu zapewnienia prawidłowego, efektywnego i terminowego wykonania zadań.
 • Merytorycznie nadzoruje sprawy z zakresu właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej w celu zapewnienia jej właściwego funkcjonowania.
 • Prowadzi szkolenia dla podległych pracowników w celu pogłębiania przez nich wiedzy oraz prawidłowego realizowania zadań.
 • Sporządza informacje i sprawozdania z zakresu funkcjonowania podległej komórki organizacyjnej w celu dostarczenia informacji dla potrzeb kierownictwa Urzędu, DIAS i innych instytucji oraz prowadzi wymagane na stanowisku ewidencje i rejestry w celu monitorowania załatwianych spraw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat w podatkach lub księgowości lub 1 rok doświadczenia w kierowaniu
 • Znajomość ustawy ordynacja podatkowa
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętność argumentowania i analitycznego myślenia
 • Odporność na stres
 • Znajomość obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe