Our Team

Kierownik Sekcji Nadzoru Inwestycji

Praca: Kierownik Sekcji Nadzoru Inwestycji

Szpital Uniwersytecki w Krakowie jest wiodącym w skali kraju wielospecjalistycznym ośrodkiem medycznym. Jest to jednostka o bogatych tradycjach, a jej renomę przez dziesięciolecia budowały pokolenia lekarzy, których zawsze cechował wysoki poziom wiedzy i umiejętności praktycznych.


Szpital Uniwersytecki aktualnie poszukuje kandydatów na stanowisko:
Kierownik Sekcji Nadzoru Inwestycji
Miejsce pracy: Kraków

 

Zakres obowiązków:

 • nadzór i organizacja pracy w sekcji;
 • przygotowywanie, realizacja i koordynowanie oraz odbiór wraz z rozliczeniem finansowym inwestycji, robót remontowo – budowlanych, obejmujących w szczególności prace o charakterze koncepcyjnym, projektowym, wykonawczym i nadzorczym;
 • opracowywanie danych dotyczących wymaganych zgód, pozwoleń i decyzji na budowę, przebudowę, rozbudowę i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części;
 • planowanie wieloletnie i roczne zadań inwestycyjno- remontowych oraz wykonywanie zadań wynikających z tego planu;
 • analiza wystąpień pokontrolnych organów kontroli i innych organów państwowej kontroli zewnętrznej oraz przygotowanie wyjaśnień, bądź udzielanie odpowiedzi w przedmiocie tych wystąpień, jak również realizacja wniosków pokontrolnych;
 • merytoryczna ocena zasadności realizacji usług i zakupu środków trwałych związanych z inwestycjami;
 • koordynowanie i nadzór nad realizacją projektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej;
  monitorowanie i kontrola pracy wykonawców zgodnie z zawartymi umowami;
 • określanie zakresu zadań oraz ustalanie zakresów czynności podległym pracownikom;
 • ocena opłacalności inwestycji budowlanych;
 • w przypadku zawartych umów o inwestorstwo zastępcze –współpraca z inspektorami nadzoru ustanowionymi przez inwestora zastępczego.

Wymagania:

 • wykształcenia wyższego technicznego w kierunku budownictwo lub pokrewnym;
 • min. 2-3 doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office;
 • wysokich umiejętności analitycznych;
 • samodzielności i aktywności w działaniu;
 • nastawienia na realizację celów;
 • umiejętności czytania dokumentacji technicznej;
 • znajomości programu AutoCAD lub pokrewnych;
 • znajomości programu do kosztorysowania Zuzia lub pokrewnych;
 • uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanym – bez ograniczeń.

Oferujemy: 

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość szkolenia i rozwoju zawodowego;
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznym zespole;
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych;
 • możliwość udziału w dedykowanych szkoleniach.
Przed wysłaniem CV prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Wszystkie informacje znajdują się na stronie http://su.krakow.pl/oferty-pracy1
APLIKUJ TERAZ