Our Team

Kierownik w Departamencie Finansowo-Księgowym (Sekcja Księgowości i Płatności)

Praca: Kierownik w Departamencie Finansowo-Księgowym (Sekcja Księgowości i Płatności)

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Kierownik w Departamencie Finansowo-Księgowym (Sekcja Księgowości i Płatności)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: K/DFK/SKP/04/23
Główne zadania:
 • Nadzór nad pracą księgowych oraz nad osób wykonujących płatności w Sekcji Księgowości
 • Nadzorowanie prawidłowości ewidencji księgowej
 • Akceptacja dokumentów w systemie finansowo-księgowym
 • Bieżąca weryfikacja i analiza sald oraz zapisów na kontach księgowych
 • Dokonywanie wstępnej kontroli finansowej w oparciu o upoważnienie oraz przydzielony przez Głównego Księgowego zakres
 • Badanie kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych, prawidłowości finansowania tych operacji w ramach planu finansowego Agencji
 • Nadzór nad sporządzaniem deklaracji podatkowych
 • Nadzór nad sporządzaniem sprawozdania finansowego
 • Bieżąca współpraca z kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz z Biegłym Rewidentem
 • Uczestnictwo w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących zakresu księgowości
 • Delegowanie zadań oraz ich planowanie w celu bieżącej i terminowej obsługi procesów
 • Zgłaszanie propozycji modyfikacji systemu finansowo-księgowego, procedur oraz innych dokumentów wewnętrznych
Oczekujemy (wymagania konieczne):
 • Wykształcenie wyższe w obszarze rachunkowości, finansów, ekonomii
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości prowadzonej w oparciu o ustawę o rachunkowości
 • Minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym
 • Wiedza z obszaru:
  • rachunkowości finansowej i zarządczej
  • planowania i budżetowania w jednostkach sektora publicznego
  • przepisów prawa podatkowego
  • rozliczania projektów finansowanych ze środków UE
 • Biegła znajomość ustawy o finansach publicznych; o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Biegła znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym
 • Dobra znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych z zakresu VAT, CIT
 • Umiejętność pracy pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych;
 • Dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność nadzorowania kilkunastoosobowego zespołu
Dodatkowo (wymagania pożądane):
 • Podstawowa znajomość prawa zamówień publicznych
 • Doświadczenie zawodowe w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE lub z innych środków pomocowych
 • Umiejętność pracy w systemach informatycznych
Oferujemy:
 • umowę o pracę;
 • premię regulaminową;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • szkolenia;
 • atrakcyjną lokalizację;
 • wydarzenia integracyjne;
 • programy socjalne.
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Chorzów

  ManpowerGroup

  Zastępca Kierownika działu księgowego

  Zadania:Ewidencja dokumentów w systemie finansowo-księgowymEwidencja środków trwałych oraz wyposażenia ewidencjonowanegoEwidencja środków trwałych w...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-05-21

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  KR Group

  GL Team Manager

  Twój zakres obowiązkówplanowanie i koordynowanie pracą zespołu (bieżące zarządzanie pracą i rozwojem zespołu),prowadzenie efektywnej komunikacji z...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-05-21

 • Lokalizacja:

  Poznań

  ManpowerGroup

  Team Manager działu księgowości

  Zadania:Prowadzenie pełnej księgowości spółekZarządzanie zespołem księgowychProwadzenie i kontrola ewidencji VATUzgadnianie sald kont...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-05-14

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  KR Group

  GL Team Manager

  Twój zakres obowiązkówplanowanie i koordynowanie pracą zespołu (bieżące zarządzanie pracą i rozwojem zespołu),prowadzenie efektywnej komunikacji z...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-05-03