Our Team

Kontroler skarbowy

Praca: Kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 138415

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowanie podatkowe, w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników z organem podatkowym. Przygotowuje korespondencję do stron postępowania i instytucji w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym w celu prawidłowego załatwienia sprawy. Przygotowuje projekt rozstrzygnięcia w celu zaakceptowania i podpisania przez osoby do tego upoważnione
 • Prowadzi kontrole podatkowe wobec podatników i płatników w celu weryfikacji prawidłowości wywiązywania się podatników z obowiązków podatkowych
 • Prowadzi czynności sprawdzające u kontrahentów podatników w celu weryfikacji prawidłowości wywiązywania się z obowiązków podatkowych
 • Prowadzi postępowania w zakresie sprzeciwu przedsiębiorcy na działanie organu w celu prawidłowego i terminowego załatwienia sprawy
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu zabezpieczenia majątku na poczet przyszłych zobowiązań wynikających z ustaleń organu podatkowego. Wnioskuje o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w celu realizacji zobowiązań podatkowych
 • Sporządza zawiadomienia o naruszeniu przepisów prawa podatkowego w celu skutecznego ujawnienia i ściągania sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych. Orzeka w zakresie kar porządkowych w celu prawidłowego i terminowego załatwienia sprawy
 • Współpracuje z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w celu prawidłowego i terminowego załatwienia sprawy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego, kontroli podatkowej lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość przepisów Ordynacji podatkowej oraz przepisów prawa podatkowego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Lublin

  Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

  Młodszy kontroler skarbowy

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Praca administracyjno- biurowa. Siedziba Lubelskiego Urzędu...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj